Selvforsvar hos AOF: Lær at forsvare dig selv

Drømmer du om at kunne forsvare dig selv? Så har vi kurser i selvforsvar hos AOF. Du lærer at håndtere potentielt voldelige situationer og teknikker til afværgelse ved et overhængende uretmæssigt angreb.

Selvforsvar skaber tryghed

Kampsport er et vigtigt element i selvforsvar, da det i højere grad handler om at undgå vold og stoppe overfald frem for at skade angriberen. Mange kvinder og mi­no­ri­tets­grup­per kan føle sig utrygge ved at gå alene eller i mørke, og uanset om det er farlige situationer, kan dét at lære selvforsvar være nok til at opbygge selvtillid og tryghed. Der er et stort fællesskab på vores hold, og der tages hensyn til den enkelte og den enkeltes årsager til at lære selvforsvar. Det er desuden af forholdsvis underordnet betydning, om du reelt bruger de fysiske øvelser, du lærer til selvforsvar, da det i lige så høj grad handler om at styrke selvtilliden til at afværge en potentielt farlig situation med almindelig dialog. Vores dygtige instruktører underviser især også i det mentale element af at kunne føle sig stærk i alle slags situationer. Du behøver heller ikke at være i en bestemt fysisk form - vi har plads til alle, og vi sørger for et trygt læringsrum.

Selvforsvar: Styrker din krop og din selvtillid

Hvis man skal forsvare sig selv handler det både om fysik og psykologi. Det er ikke altid, at myndigheder når at handle hurtigt nok ved en konfliktfyldt eller aggressiv situation. Dér kan det være rart at have teknik og redskaber på plads til at kunne handle i en given situation og på den måde modstå potentiel fare, vold eller anden strafbar handling. At kunne afværge den slags situationer styrker både din krop og kan have en særdeles positiv effekt på din selvtillid og tryghed i dagligdagen.

Hvad lærer du på et kursus i selvforsvar hos AOF?

  • Basale selv­for­svars­tek­nik­ker
  • Parader, stød, slag, spark, låse og kast
  • Magt/afmagtssprog
  • Diskussions/ag­gres­sions­sprog
  • Kon­flik­t­ned­trap­pen­de adfærd

 

Hvorfor lære selvforsvar?

Føler du dig utryg i dit daglige liv? Så kan undervisning i selvforsvar være til gavn og en god måde at finde tryghed og selvtillid til egne evner, uanset om man er i fare eller ej. Uanset din erfaring med kampkunst, eller om du har tidligere oplevelser med menneskers fysiske handlinger som vold, verbale trusler eller digitale trusler, så er det muligt at få redskaber til at håndtere det fremover på kurser i selvforsvar. Undervisningen er en blanding af fysisk træning og læren om kon­flik­t­ned­trap­pen­de kropssprog og samtale.

Du lærer at reagere på, hvad der kan betragtes som farligt eller ved en potentielt truende skade mod dig eller andre. Handling er vigtig, og det er hensigten med undervisningen, at du lærer alt det basale. På holdet øver vi os på hinanden som angriber eller forsvarer, og instruktøren sikrer, at der er samtykke til øvelser, da det er forskelligt fra person til person og deres tidlige historier, hvad den type træning kan skabe af reaktion.

Vores undervisere er erfarne, og til træningen er du altid velkommen til at snakke om grænser og tidligere erfaringer, i fald der er noget, der skal tages hensyn til.

Men hvad med lovgivning omkring selvforsvar?

Lovgivning på området siger, at selvforsvar godt må bruges i potentielt farlige situationer. Det lærer du også på et selv­for­svars­hold. Teknikkerne til selvforsvar kommer fra blandt andet kampsports­gre­ne som krav-maga, karate, kickboxing, jiu-jitsu og judo. Du lærer effektivt et forsvar og forebyggende indsatser som kon­flik­t­ned­trap­ning og undgåelse. Selvforsvar baseres desuden på kroppens instinktive opbygning, og den sikrer effektiv brug af energi og kræfter.

Find den rette træningsform hos AOF

Er du interesseret i anden form for kampsport eller fysisk idræt? Så har vi mange forskellige hold i hele landet. Hér kan du lære at bevæge kroppen og specialisere dig i nye teknikker. Det kan eksempelvis være kickboxing, der både er sjovt og giver sved på panden. Vi har også Puls & Styrke hold, hvor hele kroppen bliver trænet og pulsen kommer op.

Hvis du har brug for rolige og udstrækkende bevægelser, har vi også mange forskellige yogahold, Tai-Chi og pilates hold. Det er godt for både hjernen og kroppen, og det kan afstresse i en hektisk hverdag. 

Du kan finde vores forskellige træningshold her.