FVU-engelsk

Læs mere om undervisningen og bestil tid til en vejledningssamtale.

Styrk dine sproglige færdigheder på engelsk

På det danske arbejdsmarked fylder det engelske sprog mere og mere. Derfor bliver det for mange efterhånden væsentligt at være i stand til at forstå og kommunikere på engelsk. Voksne i beskæftigelse kan deltage i FVU-engelsk, hvor du lærer at tale, forstå, læse og skrive på engelsk. Kurset er til dig, der vil styrke og opbygge dine sproglige færdigheder på engelsk, så du kan bruge det både i dit arbejds- og privatliv. Undervisningen er gratis, og der kan søges om SVU (Statens Vok­se­nud­dan­nel­ses­støt­te).

  • For dig der er i job

Lær at kommunikere på engelsk

Uanset om du har brug for at formulere en mail på engelsk, eller du skal tale engelsk med kollegaer i udlandet, så kan du hos AOF opbygge netop de engelske færdigheder, du har brug for. Undervisningen er praksisnær og tager udgangspunkt i dit niveau. 

På FVU-engelsk berører vi blandt andet:

  • Lyt­te­for­stå­el­se
  • Læseforståelse
  • Skri­ve­fær­dig­hed
  • Sam­ta­le­fær­dig­hed

Kursets opbygning og indhold

FVU-engelsk er bygget op af fire trin, der hver især består af 20-30 un­der­vis­nings­ti­mer:

  • Trin 1: Undervisning for begyndere, der endnu ikke har lært noget engelsk. Du lærer at forstå og anvende enkle ord og udtryk relateret til dit arbejds- og privatliv.
  • Trin 2: Du lærer at forstå korte tekster og udtrykke dig skriftligt gennem enkle og faste vendinger. Du bliver også i stand til at føre korte samtaler om relevante emner. Der er fokus på at øge dit ordforråd.
  • Trin 3: Du styrker dine evner til at læse og forstå tekster og til at tale på engelsk om emner, der er relevante i dit arbejds- og privatliv. Der er fokus på, at du bliver bedre til at skrive og formulere dig mere korrekt.
  • Trin 4: Du lærer at forstå og uddrage information fra tekster, og du bliver i stand til at give udtryk for holdninger og meninger. Du styrker dine evner, så du for eksempel kan forklare og vejlede i en ar­bejds­re­la­te­ret situation.

Trin 1, 2 og 3 kan afsluttes med en bestået/ikke-bestået bedømmelse. Trin 4 kan afsluttes med en prøve, som er frivillig.

Vil du vide mere? Book tid til en vejledende samtale

Vil du vide mere? Book tid til en vejledende samtale

Hvis du har udfordringer med at kommunikere på engelsk, så er FVU-engelsk et godt sted at starte. AOF tilbyder undervisningsforløb for voksne med vejledning og støtte fra erfarne undervisere. Forud for engelskundervisningen vil du gennemføre en screening, som har til formål at klarlægge dit niveau. På den måde kan vi tilbyde dig undervisning i engelsk, som passer til lige netop dine behov.

Book tid til en vejledende samtale hér

Kontakt din lokale udbyder af FVU-engelsk

AOF tilbyder Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning i hele Danmark. Kontakt din lokale udbyder for at høre mere om tilbud i dit område.

Brancherettet undervisning for virksomheder: Ring til os på 41887770

Hvordan lyder det her: Gratis kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af medarbejderne OG få dækket en del af lønudgifterne, imens medarbejderne er på uddannelse. Ret godt, ikke?

Private og offentlige virksomheder i Danmark har mulighed for at sende medarbejderne på kursus i FVU-engelsk. FVU-engelsk styrker medarbejdernes engelske sprog­fær­dig­he­der, så de bliver i stand til at bruge og forstå engelsk i den daglige kommunikation på arbejdspladsen.

Vi tilrettelægger kursets indhold, så det passer til virksomheden, og vi gør undervisningen bran­che­spe­ci­fik til den enkelte arbejdsplads. På den måde sikrer vi, at både medarbejder og virksomhed kan drage mest mulig nytte af un­der­vis­nings­for­lø­bet.

Undervisningen kan foregå i AOF’s lokaler, men vi kan også bringe undervisningen ud på arbejdspladsen.

Vil du lære andre fag end FVU-engelsk? Så har vi flere muligheder til dig

AOF tilbyder meget andet end FVU-engelsk. Find vores andre gode tilbud til dig, der ønsker et kompetenceløft herunder.