Voksen- og efteruddannelse

AOF underviser voksne i grundlæggende færdigheder som dansk, matematik, engelsk og IT. Både til ordblinde og som springbræt til yderligere uddannelse. Fagene går under den samlede betegnelse Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU). Her på siden kan du læse mere om fagene og booke tid til en vejledende samtale. 

Et tilbud til ledige og beskæftigede

En stor del af den danske befolkning har udfordringer med de almene færdigheder indenfor læsning, stavning, regning og it. På langt de fleste arbejdspladser er det af vital betydning for den interne kommunikation og for virksomhedens udvikling, at der er et grundlæggende godt niveau af de ansattes almene kompetencer. Mangelfulde almene kompetencer kan medføre manglende motivation til uddannelse og manglende lyst til at indgå i de faglige kompetenceløft, der tilbydes på arbejdspladsen, og som er forudsætningen for arbejdspladsens udvikling og for medarbejdernes fastholdelse af jobbet. Hensigten med FVU og OBU er at styrke både ledige og beskæftigedes almene færdigheder.

Klik på kortet herunder og book en vejledningssamtale hos din lokale AOF 


AOF voksenuddannelse booking

Vær opmærksom på, at du skal gennemføre evt. test og interview, før du kan starte til undervisning.

Se video om Majas oplevelser som ordblindekursist

Maja får ordblindeundervisning hos AOF

 

 

Se intro-video om FVU Dansk

FVU dansk video AOF

 

 

Se intro-video om FVU Engelsk

FVU Engelsk video AOF

 

 

Se intro-video om FVU Start

FVU Start video AOF

 

 

Se video om Christina, som lærer at tale dansk på FVU Start

Christina går på FVU Start hos AOF

 

 

Se intro-video om FVU Matematik

FVU Matematik video AOF

 

 

Se intro-video om FVU Digital

FVU Digital video AOF

 

 

Se intro-video om Ordblindeundervisning

OBU video AOF

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt forbundskonsulent Maj Ellegaard Bechmann: meb@aof.dk (22523773).

Du kan også tilmelde dig en gratis og uforpligtende vejledningssamtale herunder.