Voksen- og efteruddannelse

AOF underviser voksne i grundlæggende færdigheder som dansk, matematik, engelsk og IT. Både til ordblinde og som springbræt til yderligere uddannelse. Fagene går under den samlede betegnelse Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU). Her på siden kan du læse mere om fagene og booke tid til en vejledende samtale. 

Et tilbud til ledige og beskæftigede

En stor del af den danske befolkning har udfordringer med de almene færdigheder indenfor læsning, stavning, regning og it. På langt de fleste arbejdspladser er det af vital betydning for den interne kommunikation og for virksomhedens udvikling, at der er et grundlæggende godt niveau af de ansattes almene kompetencer. Mangelfulde almene kompetencer kan medføre manglende motivation til uddannelse og manglende lyst til at indgå i de faglige kompetenceløft, der tilbydes på arbejdspladsen, og som er forudsætningen for arbejdspladsens udvikling og for medarbejdernes fastholdelse af jobbet. Hensigten med FVU og OBU er at styrke både ledige og beskæftigedes almene færdigheder.

Klik på kortet herunder og se hvor der er undervisning.


AOF voksenuddannelse booking

Vær opmærksom på, at du skal gennemføre evt. test og interview, før du kan starte til undervisning.

Se video om Carinas oplevelser med ordblindeundervisning 

 

 

Se intro-video om Ordblindeundervisning

 

 

Se intro-video om FVU Engelsk

 

 

Se intro-video om FVU Start

Se video om Christina, som lærer at tale dansk på FVU Start

 

 

Se intro-video om FVU Dansk

 

 

Se intro-video om FVU Matematik

 

 

Se intro-video om FVU Digital

Vil du vide mere?

Kontakt forbundskonsulent Maj Ellegaard Bechmann: meb@aof.dk (22523773).

Du kan også tilmelde dig en gratis og uforpligtende vejledningssamtale herunder.