AOF mener

AOF deltager aktivt i den offentlige debat og bidrager med synspunkter på områder som beskæftigelse, integration, folkeoplysning og digital dannelse. Her finder du AOF's seneste udmeldinger.

Behovet for kvalificeret arbejdskraft er massivt - alligevel er der færre elever på vok­se­nud­dan­nel­ser

26. maj 2023

Hvis ikke der sker noget radikalt, vil der i de kommende år være stor mangel på arbejdskraft. Samtidig ser vi, at andelen af elever på voksen- og ef­ter­ud­dan­nel­ser falder. Området skal derfor styrkes, skriver Randi Jensen og Humaira Nasim.

LÆS MERE HER.

Tre­part­s­for­hand­lin­ger bør bane vejen for fremtidens arbejdsmarked med fleksibel ef­ter­ud­dan­nel­se

6. maj 2023

I en nytænkning af voksen- og ef­ter­ud­dan­nel­ses­om­rå­det er det vigtigt at huske på, at det ikke forsimples til alene at være kursisternes eget ansvar at finde motivation til ef­ter­ud­dan­nel­se. Det afhænger nemlig i langt højere grad af samspillet mellem de forskellige parter.

LÆS MERE HER.

Vi taber de ressourcesvage med dyrere brugerbetaling på folkeoplysning

3. november 2022

I en kronik foreslår AOF, at rammen for op­lys­nings­for­bun­de­nes arbejde sikres med en fast statslig med­fi­nan­si­e­ring. Samtidig skal langt flere ministerier placere nødvendige sam­funds­re­le­van­te opgaver hos op­lys­nings­for­bun­de­ne, så vi kommer væk fra puljeordninger og i stedet får etableret længerevarende er­fa­rings­ba­se­re­de indsatser i op­lys­nings­for­bun­de­nes organisationer, som i forvejen løfter en række opgaver i øjenhøjde med borgerne.

LÆS MERE HER.

Kasser og bureaukrati står i vejen for VEU

25. august 2022

Det skal være nemmere at tage de første skridt ind i voksen- og ef­ter­ud­dan­nel­ser­ne. Dansk Fol­ke­op­lys­nings Samråd præsenterer i samarbejde med AOF ni anbefalinger til, hvordan voksen- og ef­ter­ud­dan­nel­se kan blive mere motiverende og fleksibel.

LÆS MERE HER.