Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 300 kr/person
  • Særlige grupper Frederiksberg, Frederiksberg 270 kr/person
  • Særlige grupper København, København 270 kr/person

Kursusdage

  • 11-11-2023
    Lørdag
    10:30 - 15:00

Beskrivelse

Vil du lære at tegne?

På denne tegneworkshop arbejder vi med de grundlæggende teknikker som perspektiv, proportioner, skravering og skygge. Vi tegner efter opstillinger, fotografi eller model. Der tages udgangspunkt i tegning med blyant på papir.

Frederiksberg og Københavns kommune giver forhøjet tilskud til særlige grupper. Hvis du vælger prisen for særlige grupper, så erklærer du på tro og love, at du er enten studerende på SU, lærling med uddannelsesaftale, på efterløn, folke- eller førtidspension, eller modtager arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, revaliderings-, integrations- eller kontantydelse. AOF kan kræve dokumentation herfor ved tilmelding eller senere.


Bemærk

Der må påregnes udgifter til materialer udover kursusprisen. Brev med materialeliste udsendes ca. 1 uge før første mødegang. For spørgsmål skriv til underviser på: karina.mosegardaof@gmail.com

Lignende kurser