Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 0 kr/person

Kursusdage

  • 05-10-2023
    Torsdag
    17:00 - 19:00

Beskrivelse

Ordblind – og hvad så?
I forbindelse med den internationale ordblindeuge sætter vi ekstra fokus på ordblindhed og kompenserende hjælpemidler.
Vidste du for eksempel at ordblindhed er arveligt?
Kom til et spændende oplæg og hør mere om årsag og støttemuligheder i forhold til netop ordblindhed.
Du bliver introduceret til IT-hjælpemidler og undervisningstilbud til både børn og voksne.
Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål og afprøve hjælpemidler.


Lignende kurser