Lignende kurser

Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud

Kursusdage

Beskrivelse

I Danmark er de fleste børn adskilt fra deres forældre og søskende i dagtimerne i hverdagen. Over 90% af danske børn afleveres hver dag i daginstitution, og Danmark er blandt de lande, der institutionaliserer barndommen mest massivt.


Som nybagte forældre præsenteres vi for daginstitutioner til småbørn som det naturlige og i øvrigt eneste valg, vi har som småbørnsforældre. Fagpersoner, familie og venner spørger ind til daginstitution og jobopstart relativt hurtigt efter et nyt familiemedlem kommer til. Offentlige instanser tager det som en selvfølge at børn går i institution. I det hele taget er det vanskeligt at ane et alternativ til den massive adskillelse og livet i hamsterhjulet, fordi ingen taler om den og introducerer os for den.


Det laver dette foredrag med filosof og offentlig formidler Mie Storm om på.


Der ér nemlig et alternativ til at sende dit barn i institution. Der findes et mangfoldigt og dejligt børne- og familieliv uden for de danske daginstitutioner, selvom ingen fortæller dig om det.


Foredraget ’Tilknytning og barndom i en adskillelseskultur’ berører tilknytningsteori, udviklingspsykologi og en kritisk analyse af den danske adskillelseskultur. Mie Storm taler om den retorik, der fastholder daginstitutioner til børn som det eneste valg, småbørnsforældre kender til. Hun taler også om hvordan et andet liv kan se ud – og struktureres.  Og så kommer hun ind på udfordringer ved livet med såvel til- som fravalg af institutioner til dine børn. Der findes nemlig ikke ét rigtigt valg hvad angår småbørnsfamilielivet. Du og dine børn vil uundgåeligt møde udfordringer, uagtet hvilken vej, du går. Det vigtige er at skabe bevidsthed om at du har et valg – og at der er mere end én vej at gå.


Har du ondt i maven over at skulle aflevere dit lille barn i daginstitution, og/eller har du lyst til at blive klogere på barndommen i – og uden for adskillelseskulturen samt møde ligesindede, der sidder med de samme tanker som dig – så duk op til foredrag og efterfølgende debat i Barselshuset Middelfart.

Lignende kurser