Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 375 kr/person
 • Efterlønsmodtager, Rødovre 300 kr/person
 • Arbejdsledig, Rødovre 300 kr/person
 • Pensionist, Rødovre 300 kr/person

Kursusdage

 • 07-05-2024
  Tirsdag
  13:00 - 14:45
 • 14-05-2024
  Tirsdag
  13:00 - 14:45
 • 21-05-2024
  Tirsdag
  13:00 - 14:45
 • 28-05-2024
  Tirsdag
  13:00 - 14:45

Beskrivelse

Hos Karen Blixen er det aristokratiske et centralt tema, der både omfatter måder at leve på og måder at udfolde sig kunstnerisk på. Begge indfaldsvinkler ses i et eksistentielt og historisk lys, således at vi får spændende skildringer af aristokratiske måder at leve og skabe på og tankevækkende registreringer af, hvorledes disse har ændret sig i tidernes løb. De første to værker, som vi skal læse, ”Storme” og Ehrengard, relaterer sig primært til kunstudfoldelsen, mens det sidste værk, ”En Herregaardshistorie”, beskriver livsholdningen.
7/5: ”Storme” (Skæbne-Anekdoter 1958).
14/5: Ehrengard (1963).
21/5: ”En Herregaardshistorie” (Sidste Fortællinger 1957).
28/5: ”En Herregaardshistorie”.
Spørgsmål vedrørende programmet kan rettes til Frantz Leander Hansen: leander.hansen@gmail.com

Lignende kurser