Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 23-09-2022
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Rus i Viking – nordboer i Østerled

Den svenske professor i historie Dick Harrison, har i indledningen til sin bog Vikingarnas Historia (2019) nøgternt konstateret, at der er mange teorier om hvad vikingar betyder, men vi må helt enkelt erkende vor uvidenhed. Vi kender ikke til ordets betydning, trods der kendes bærere af personnavnet Viking i datiden - og i 1000-tallets kilder sigtes der mest til Nordsøens sørøvere.
I Østerled var de svenske slavehandlere velkendte og fra begyndelsen af 900-årene har vi en rejsebeskrivelse af ibn Fadlān fra Baghdad, der har mødt dem på floden Volga omkring 920, hvor han skal forhandle med Volga-bulgarernes konge.
De indre vandveje fra den kæmpe Ladoga sø med handelsbyen Staraja Ladoga forbi Novgorod og Ruriks Gorodisje eller fra Onegasøen ad floderne, herunder Volga, stik øst til Bulgar og syd på mod enten Det Kaspiske Hav eller Sorte-havet for at sejle helt til Bysans (Konstantinopel, vore dages Istanbul).
De mange og livlige forbindelser mellem Skandinavien og de slaviske folk, blev også afgørende for de første russiske stater, Novgorod og Kiev-Rus. Vi udreder de spegede tråde og hører om væringergarden.


Ruslands historie - krige og stormagtsdrømme?

Rusland har i mere end hundrede år haft afgørende indflydelse på Europas historie. Det russiske zardømme afløstes på voldelig vis af den russiske revolution, bolsjevikkernes beslaglæggelse af al privat ejendom i landet, borgerkrigen mellem Røde og Hvide, Stalintiden, den store Fædrelandskrig og de mange kriser under Den kolde Krig frem til Sovjetunionens endelige sammenbrud i 1990-erne.
I denne foredragsrække ser vi nærmere på et udvalg af perioder i Ruslands historie siden 900-årene, og bliver klogere på udviklingen fra Rus-riget, det mongolske herredømme, tiden under Peter den Store og Katharina d. 2.s Rusland, franske, engelske og tyske aggressioner mod russervældet og senest oplevelsen af en NATO-omklamring. Der er selvfølgelig også foredrag om
Ruslands mange krige siden Berlinmurens fald og senest invasionen af Ukraine i 2022 - efter mange løgne om det modsatte.


Bemærk

Der serveres kaffe og kage i pausen.
Der udleveres undervisningsmateriele, i form af kompendie, specielt udviklet til dette foredrag.

Se mere om Tommy her

Lignende kurser