Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 145 kr/person
  • Efterlønsmodtagere Albertslund, Albertslund 101,5 kr/person
  • Arbejdsledige Albertslund, Albertslund 101,5 kr/person
  • Pensionist Albertslund, Albertslund 101,5 kr/person

Kursusdage

  • 06-10-2022
    Torsdag
    19:00 - 21:00

Beskrivelse

Rigsretssagen mod den tidligere Venstre-minister Inger Støjberg er nu afgjort. Hun fik en hård dom på seks måneders fængsel, og hun blev stemt ud af af Folketinget som uværdig til at være folkevalgt i landets lovgivende forsamling..

I foredraget perspektiveres dommen. Foredragsholderen argumenterer for, at dommen udtrykker kritik fra den dømmende magt over tilstanden i den udøvende magt -en af de andre magtgrene i tredelingen af magten. Dommen er en juridisk korrektion, en juridisk løftet pegefinger til folkevalgte politikere.

Men foredraget inddrager også andre sager, der er udtryk for det samme: Angreb på retsstaten indefra.

Det drejer sig om angrebet på Kongressen i Washington 6. januar 2021, de voldsomme under coronakrisen i København arrangeret af ”Men In Black” og minksagen. Desuden omtales nationalitetsbevægelser flere steder i Europa bl.a. Catalonien og udhulingen af demokratiet og retsstaten i Polen og Ungarn.

Eksemplerne viser, at den politiske polarisering er voldsom. Det samme er polariseringen i befolkningen. Det skader sammenhængskraften i vores demokrati, og det udvisker grænserne mellem  politik og jura.

Foredragsholderen argumenterer for, at der bag sagerne ligger en voldsom konfrontation mellem tilhængerne af retsstatens grundprincip om, at alle er lige for loven, og på den anden side en voldsom folkelig opinion, der får kraft fra antidemokratiske tendenser. Derfor handler det filosofisk om en kamp mellem følelser og fornuft, og foredragsholderen konkluderer, at et demokrati baseret på følelser, vil blive et retsløst samfund.

Lignende kurser