Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 75 kr/person

Kursusdage

  • 14-09-2022
    Onsdag
    19:00 - 21:00

Beskrivelse

Foredragsholder: Claus Mathiesen, studeielektor, Indtitut for Sprog og Kultur, Forsvarsakademiet

Rusland invaderede Ukraine den 24. februar. Hvad ligger bag denne krig? Hvordan har den udviklet sig og hvilke konsekvenser får den?

Disse spørgsmål vil blive besvaret under foredraget, samtidig med at aktuelle problemstillinger vil blive præsenteret og debatteret af én af Danmarks førende Ruslands-kendere, Claus Mathiesen. Claus Mathiesen er studielektor ved Forsvarsakademiet og har tidligere været  forsvarsattaché i Polen og Ukraine.

Yderligere oplysninger på Svendborg Folkeuniversitetets hjemmeside: www.svendborgfolkeuniversitet.dk


Lignende kurser