Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldbetalende 100 kr/person
  • Efterlønsmodtager, Brøndby 50 kr/person
  • Ledige over 50 år, Brøndby 50 kr/person
  • Pensionist, Brøndby 50 kr/person

Kursusdage

  • 01-09-2022
    Torsdag
    14:00 - 16:00

Beskrivelse

Dannebrog blev som bekendt kastet ned fra himlen som et tegn til danskerne fra Gud under slaget ved Lyndanise i 1219. Siden har det fulgt det danske folk som samlingspunkt og stolt symbol for en stolt nation - en vejviser i opgangstider, og en trøst under krise og nedgang. Dannebrog maner til dåd og handling, og har gennem mere end 800 år været det stærkeste udtryk for danskhed og dansk identitet. Dannebrog er indlejret i vores fælles, nationale DNA.
Men er historien nu også helt så entydig, som vi ynder at fortælle den? Har flaget virkelig lige fra starten været vores allesammens fælles tegn? Og så det rød-hvide banner virkelig dagens lys første gang på en blodig slagmark i Estland, hvor det kom til at afgøre kampen - og dermed forme Danmarkshistorien?
I foredraget ser vi nærmere på fortællingerne om Dannebrog; både myter og fakta (der altså ikke altid stemmer helt overens), og vi hører om, hvordan det rød-hvide korsbanner har skiftet indhold, betydning og funktion en hel del gange gennem tiden. Og ikke mindst: Vi sporer de vigtigste af de mange myter, der fortælles om flaget og dets tilblivelse.
Myter er nu engang som regel mere spændende end kedsommelig fakta, og mange af os nærer en dyb respekt for, og kærlighed til, vort stolte gamle flag. Men det er vigtigt at holde fakta og myter ude fra hinanden... og det er dét, vi vil forsøge at gøre i foredraget!
Ønsker du at gøre brug af Café 13´s specielle tilbud til foredrags deltagere, 2 stk. smørrebrød og en øl / gl vin for kr. 50,- skal du bestille på 43738125
Der kan købes Dannebrogslagkage og kaffe til kr. 30,- under foredraget.

Lignende kurser