Udvidet programmering med Python

Få udvidet din viden og erfaring i programmering. Dette kursus bygger videre på det grundlæggende kursus i programmering med Python. På kurset vil du derfor udvide dine evner med programmering i Python gennem viden og praktisk erfaring med bl.a. klasser,
inheritance, polymorphism, scope, moduler, PIP, Except håndtering, samt at læse og skrive til filsystemet, således at du kan begynde at programmere netop de programmer, som du gerne vil.

Nødvendigt udstyr og software

Til kurset skal du selv medtage en laptop / pc, hvorpå følgende software er downloadet:
- Python
- Microsofts Visual Studio Code

Det vil også være en fordel, hvis du har ver­sions­sty­rings­sy­ste­met “Git” installeret, og blot kender til basale kommandoer for at opdatere kode og kur­sus­ma­te­ri­a­le. Dog er dette ikke en nødvendighed for at deltage i kurset.

Forudsætninger for deltagelse

For at kunne deltage i dette kursus, skal du gerne have deltaget i kurset “Grundlæggende programmering med Python”. Men du kan sagtens være med, såfremt du blot har kendskab og erfaring med det grundlæggende inden for et hvilket som helst pro­gram­me­rings­sprog.


3. Uge 47: Torsdag d. 23. november 2023, kl. 17 - 19:30

4. Uge 49: Torsdag d. 7. december 2023, kl. 17 - 19:30

Kursusdetaljer

Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246, 2840 Holte
Tirsdag, 17:00 - 19:30
12 lektioner, 4 mødegange
Tirsdag 9. april, 2024
Holdnr.: 493002
Nordsjælland

575 kr./person

11 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Jonas Bak Phillipson

575 kr./person

Tilmeld kursus