FVU Dansk, matematik, start

Kontakt Didde Mouridsen på tlf. 2475 4718 eller e-mail: dimo@aof.dk

 

FVU Dansk:

 

Vi arbejder med den slags dansk, der bliver brugt i dagligdagen. Det kan for eksempel være breve fra kommunen eller fagforeningen og tekster på borger.dk. Vi skriver breve, huskesedler og indkøbssedler, og du lærer den grammatik, som du har brug for i det daglige.

Vi bruger computer i en del af undervisningen, når vi skriver, læser tekster og e-mails og søger på nettet.

 

Undervisningen i dansk er opdelt i fire trin, og sammen finder vi det trin, som passer til dig. Du har mulighed for at afslutte din undervisning med en prøve efter det sidste trin, der svarer til 9. klasses afgangsprøve. Det giver dig adgang til videre uddannelse.

 

 

FVU Matematik:

 

Vi arbejder med matematik fra hverdagen. Noget af det, du kan lære, er procentregning, va­luta­be­reg­ning og beregning af areal og rumfang. Du lærer også at regne med brøker og at aflæse grafer og diagrammer.

Vi bruger computer i en del af undervisningen til at løse regnestykker og matematiske opgaver.

 

Måske skal du begynde på en uddannelse, og derfor har du brug for at lære en bestemt form for matematik. Det hjælper vi dig også med.

 

Undervisningen i matematik er opdelt i to trin, og sammen finder vi det trin, som passer til dig. Du har mulighed for at afslutte din undervisning med en prøve efter det sidste trin, der svarer til 9. klasses afgangsprøve. Det giver dig adgang til videre uddannelse.

 

 

FVU Start:

 

Vi underviser unge og voksne med dansk som andetsprog, der har behov for at kunne kommunikere mere sikkert på dansk. Det er gratis. Sammen med en lærer finder du ud af, om forberedende vok­se­nun­der­vis­ning start er noget for dig, og om du kan gå om dagen eller om aftenen.

 

I undervisningen arbejder vi med almindeligt dansk. Vi øver os i at føre en almindelig samtale. For eksempel kan du lære at præsentere dig selv og din familie eller fortælle om din bopæl, dine fri­tids­in­ter­es­ser eller dit arbejde.

Undervisningen handler også om mimik og kropssprog, og du får kendskab til det danske samfund, ar­bejds­mar­ke­det, traditionerne og kulturen.

 

En del af undervisningen handler også om IT, så du får nemmere ved at bruge en computer og færdes på nettet.

 

Du får også undervisning i den slags dansk, der bliver talt på virksomhederne, og vi ser på, hvordan vi forstår enkle mundtlige og skriftlige beskeder. Vi kigger også på instruktioner og prøver at udfylde skemaer.

 

Undervisningen i forberedende vok­se­nun­der­vis­ning start er ikke delt op i trin. Når du har gennemført FVU Start, har du mulighed for at fortsætte din dan­skun­der­vis­ning på FVU Dansk trin 1.

 

Undervisningen er tirsdag og torsdag kl. 8.15-13.00

 

Kursusdetaljer

ØrnsøCentret, Ørnsøvej 5-7, 8600 Silkeborg
Tirsdag, 08:15 - 13:00
214 lektioner, 34 mødegange
Tirsdag 22. august, 2023
Holdnr.: 7423216000
Silkeborg

0 kr./person

1 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Dorthe Mathiasen

0 kr./person

Tilmeld kursus