Forberedende voksenundervisning (FVU)

Læs mere om undervisningen og bestil tid til en vejledningssamtale.

  • For dig der er ledig eller i job

Voksen- og efteruddannelse for ledige og beskæftigede

600.000 danskere har svært ved at læse, stave, regne og bruge it. Hvis du er én af dem, så er du altså langt fra alene. AOF underviser voksne i grundlæggende færdigheder som dansk, matematik, engelsk, IT og dansk for tosprogede.

Fagene går under den samlede betegnelse Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning (FVU). Her på siden kan du læse mere om de enkelte fag, og hvad du kan forvente at få ud af undervisningen. Hvis du leder efter ord­blin­de­un­der­vis­ning (OBU), kan du finde det her

"Det er en af de bedste muligheder for at udvikle mig personligt."

"Det er en af de bedste muligheder for at udvikle mig personligt."

Ristana Sekulla

Kursist, Scandic Sluseholmen

Hvilke fag kan du gå til?

AOF tilbyder flere forskellige fag. Find vores undervisningstilbud til dig, der ønsker et kompetenceløft herunder:

  • FVU-start: For dig der er tosproget og gerne vil være bedre til at tale dansk.
  • FVU-digital: For dig vil opbygge og styrke dine grundlæggende IT-færdigheder.
  • FVU-dansk: For dig der vil være bedre til at læse og skrive.
  • FVU-matematik: For dig der vil være bedre til at regne.
  • FVU-engelsk: For dig der vil lære at tale og bruge engelsk i hverdagen. 
  • Ord­blin­de­un­der­vis­ning (OBU): For dig der vil lære almene fag og er ordblind eller har mistanke, om at du er det.
Vil du vide mere? Book tid til en vejledende samtale

Vil du vide mere? Book tid til en vejledende samtale

AOF kan hjælpe med undervisningsforløb for voksne med vejledning fra erfarne undervisere. For at blive optaget på et hold i FVU skal du deltage i en samtale med en dygtig fagperson, som vurderer, om du kan få udbytte af undervisningen, eller om du kan henvises til et andet uddannelsestilbud. Ved at klarlægge dit niveau på forhånd, kan vi tilrettelægge undervisningen, så den passer til lige netop dine behov. Du vil blive ringet op og få nogle flere oplysninger om undervisningsforløbet.

Book tid til en vejledende samtale hér

Opbyg dine grundlæggende færdigheder

På de fleste arbejdspladser på tværs af brancher i Danmark har de almene kompetencer i blandt andet dansk, matematik og IT en stor betydning for udvikling og kommunikation i det daglige. 

Hensigten med FVU er at styrke ledige og beskæftigede til at begå sig i samfundet og stå stærkt på ar­bejds­mar­ke­det. Nogle FVU-fag er målrettet både ledige og beskæftigede, mens andre fag er målrettet personer i job. Undervisningen er gratis, og der er mulighed for at søge Statens Vok­se­nud­dan­nel­ses­støt­te (SVU).

FVU-fagene består af 1-4 trin, så du kan deltage på det trin, der passer til dit niveau og behov for opkva­li­fi­ce­ring.

Du vil få vejledning og støtte fra erfarne undervisere. 

Du kan også prøve et helt nyt digitalt værktøj, som hjælper dig med at finde ud af, hvilken undervisning du måske vil have glæde af. Tjek det ud her.

Kontakt din lokale udbyder af FVU-digital

AOF tilbyder Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning i hele Danmark. Kontakt din lokale udbyder for at høre mere om tilbud i dit område.

Find din lokale udbyder her

FVU og OBU kontakter
FVU og OBU kontakter

Brancherettet undervisning for virksomheder: Ring til os på 41887770

Hvordan lyder det her: Gratis kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af medarbejderne OG få dækket en del af lønudgifterne, imens medarbejderne er på uddannelse. Ret godt, ikke?

Private og offentlige virksomheder i Danmark har mulighed for at sende medarbejderne på kursus i Forberedende vok­se­nun­der­vis­ning (FVU). FVU styrker medarbejdernes grundlæggende færdigheder, så kom­mu­ni­ka­tio­nen og ar­bejds­op­ga­ver­ne glider nemmere i hverdagen på arbejdspladsen.

Vi tilrettelægger kursets indhold og gør undervisningen bran­che­spe­ci­fik til den enkelte arbejdsplads, så deltagerne får størst udbytte af un­der­vis­nings­for­lø­bet. Undervisningen kan foregå i AOF’s lokaler eller ude på arbejdspladsen.

Læs også om DSB Vedligehold og deres kursusforløb hos AOF her.