Færdselsrelateret førstehjælp-Flex/taxa

Dette Kursus er gældende for alle er­hvervs­kørs­ler med handicappede og andre gangbesværede og ældre.

 SKAL fornyes senest hvert andet år.

 Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop (3 timer)

Deltageren agerer ud fra tidligere lært kompetence og kan, både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person,

med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.

Deltageren kan yde førstehjælp ved symptomer på blodprop i hjertet samt symptomer på tilstanden slagtilfælde.

 Særtillæg: Del 2 af 'Førstehjælp ved ulykker' (1,5 timer)

Deltageren kan planlægge og udføre de nødvendige handlinger, der tilgodeser egen og andres sikkerhed. Deltageren kan ved anvendelse af ABC metoden

vurdere om en tilskadekommen har kritiske skader og håndtere disse, herunder bevidstløse med normal vejrtrækning og personer der er

truet af kredsløbssvigt/shock. Deltageren kan vurdere om der er behov for professionel hjælp, og tilkalde denne på et hen­sigts­mæs­sigt

tidspunkt. Deltageren kan give psykisk førstehjælp til tilskadekomne, i de første minutter, i forbindelse med ulykker.

 Særtillæg: Førstehjælp til be­væ­gel­ses­hæm­me­de og ældre i flextrafik (0,5 time)

Deltageren kan handle ved akutte tilstande hos personer i kørestol eller lignende, fald fra kørestol eller fald ud af køretøj.

 Ialt 300 minutters undervisning + 60 kr. i ma­te­ri­a­le­for­brug, pr. deltager.

Kursusdetaljer

1 - AOF Skive, Hjalmar Kjems Allé 4, Skive, 7800 Skive
Lørdag, 10:00 - 15:00
6 lektioner, 1 mødegang
Lørdag 25. maj, 2024
Holdnr.: 7624103015
Skive

510 kr./person

14 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Jan Glüich Hansen

510 kr./person

Tilmeld kursus