Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud

Kursusdage

Beskrivelse

Mindfulness
Mindfulness er kurset er til dig, som oplever stress i hverdagen, og til dig, som er fysisk eller psykisk overbelastet og ønsker redskaber til at håndtere det. Mindfulness er bevidst nærvær - at komme til stede i krop og sind i nuet. At komme hjem i dig selv, blive mere levende og sansende. Dermed får du mere overskud og opmærksomhed på din krop, sind, omgivelser og andre mennesker. Du lærer
: • At håndtere stress – både hjemme og ude
 • Dig selv og din egen krop at kende, så du bedre kan forebygge og håndtere stress i hverdagen.
 • At være nærværende, til stede - både når du er aktiv og i hvile
• At rumme følelser og give dem plads til at være der uden at blive fanget af dem
. • At have en velfungerende og sund relation til dig selv og andre.
• At hvile i dig selv og finde indre ro som basis for at håndtere livets udfordringer
Der er veksles mellem oplæg og teori, dialog i gruppen, kropslige øvelser blandt andet fra yoga, mindful bevægelse, afspændings- og stresshåndteringsøvelser samt guidede meditationer. Kurset er for alle uanset erfaring og fysisk formåen. Om underviseren Fiona Andersen:
Jeg er uddannet afspændingspædagog/psykomotorisk terapeut i 1993. Har siden undervist i bevægelse og fag relateret til personlig udvikling.
Coachuddannelse ved Steen Lykke 2011-13, som også indeholder meditation og mindfulness.
Jeg har humanistisk og buddhistisk meditationserfaring siden 1998. Har deltaget i MBSR kurser og interpersonel mindfulness hos Rikke Braren Lauritzen, og videreuddannet mig til mindfulnessinstruktør hos Pernille Mørup.
Jeg vil rigtig gerne medvirke til at flere oplever glæden ved at være nærværende og komme til stede i krop og sind, finde mere ro, og udvikle medfølelse med sig selv og andre.


Lignende kurser