Duelighedsprøve/Navigation

 

 

 

 

 

Vil du gerne være fritidssejler, og vil du have indsigt i navigation? Tag du­e­lig­heds­be­vi­set, som består dels af en teoretisk og en praktisk prøve. Du­e­lig­heds­be­vi­set er desuden gyldigt som førerbevis til speedbåde.

 

I teoridelen lærer du om afmærkninger af farvande at beregne kurser, korrigere for deviation, misvisning, strøm og vind, foretage pejlinger for at kunne bestemme din position. Du lærer om de internationale søvejsregler for trafik til søs, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer samt beskyttelse af havmiljøet, sø sikkerhed og metrologi.

 

I den praktiske del opnår du far­tøj­skend­skab og kendskab til fri­tids­far­tø­jers maskineri. Du lærer selvfølgelig også at styre og manøvrere et motordrevet fartøj.

 

Eksamen i den teoretiske del af Du­e­lig­heds­be­vi­set er delt i to dele:

 

- Sejlads­plan­læg­nings­op­ga­ve, som løses individuelt eller i grupper over ca. 14 dage.

 

- Faktaopgave, som er en skriftlig prøve på 30 min i ek­sa­menslo­ka­let uden hjælpemidler.

 

Eksamen i den praktiske del:

 

Sejler du en mindre båd efter en bestemt kurs, foretager en mand over bord manøvre, og lægge båden til en anløbsbro.

 

Eksamen i teori afholdes sidste kursusdag den 22. april 2025.

 

Eksamen i praktisk sejlads afholdes lørdag den 3. maj 2025 (hele dagen).

 

Du må påregne udgifter til lærebøger, prøvegebyrer samt lån eller leje af båd til praktisk sejlads og prøve.

 

 

 

Kursusdetaljer

ØrnsøCentret, Ørnsøvej 5-7, 8600 Silkeborg
Tirsdag, 19:00 - 21:45
Lørdag, 09:00 - 15:00
66 lektioner, 21 mødegange
Tirsdag 5. november, 2024
Hold nr.: 7424201001

2.850 kr./person

14 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Jan Fuglsang Nielsen

Min teoretiske baggrund er yachtskipper af 1 grad med sønæringsbevis. 

Jeg har i flere år undervist til du­e­lig­heds­be­vis i teoretisk navigation & sejlads, hvor jeg tager udgangspunkt i kursisternes individuelle færdigheder. 

Min interesse for sejlads kommer fra min tidlige ungdom, hvor jeg erhvervede en sejljolle.

Senere blev det til familie sejlads i Grønland med en mindre motorbåd, hvor behovet for navigation blev grundlagt. 

I mange år er sejladser foregået med egen sejlbåd i de danske farvande, med afstikkere til nabolandene samt enkelte ture som gast i Europa.  

Om sommeren sejler jeg som kaptajn på en re­præ­sen­ta­tions­båd på Sil­ke­borgsø­er­ne. 

2.850 kr./person

Tilmeld kursus