STU

Vi tilbyder STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for unge i alderen 16 – 25 år på Toldbodhus skole.