Bliv underviser hos AOF

AOF er altid på udkig efter dygtige undervisere, som er ivrige efter at dele ud af deres viden og passion. Læs mere om hvor du henvender dig, hvilke forventninger og krav vi har til dig, og ikke mindst alle de mange fordele, der er ved at blive en del af AOF som underviser.

Kontakt AOF

Underviser i aftenskolen

Herunder kan du læse om det at være underviser i aftenskolen. Hvis du leder efter information om det at være underviser i voksen- og ef­ter­ud­dan­nel­se kan du rulle ned på siden og læse mere.

Hvad kan jeg undervise i?

Hos AOF kan du i aftenskolen undervise i alt - mere eller mindre. Det kan være fag, som vi allerede tilbyder, men hvis du har en god ide til et nyt fag, vil vi også meget gerne i dialog med dig om det. Vi ønsker i AOF at favne tidens tendenser og de behov og interesser, som er hos befolkningen, så grib endelig fat i os.

Hvad forventer I af mig som kommende underviser?

I aftenskolen er der ikke nogen formelle krav til, hvad du skal kunne som underviser. Vi forventer dog, at du forholder dig til og anvender den folkeoplysende pædagogik, som tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Hos AOF er der plads til mangfoldighed, møder på tværs af kulturer og accept af forskellighed. Med andre ord: Vi bliver klogere på hinanden og os selv gennem en fælles nysgerrighed og interesse.

Derfor skal du som underviser være i stand til at skabe et læringsrum, som indbyder til hyggeligt samvær og inkluderende fællesskab. Rummelighed og læringsglæde er vigtige nøgleord. 

Ansættelse i en aftenskole, eller anden folkeoplysende forening som AOF, er reguleret af fol­ke­op­lys­nings­lo­ven. Det betyder, at undervisere får en fast timeløn for gennemført undervisning. Fored­rags­hol­de­re er ikke defineret i løn­be­kendt­gø­rel­sen og kan derfor forhandle løn lokalt. 

Kontakt os for at høre mere.

Hvilke fordele er der ved at undervise hos AOF?

 • Du får muligheden for at dele ud af din viden.
 • Personlig og faglig udvikling i kommunikation, undervisning og pædagogik.
 • Du kommer til at arbejde med en mangfoldig kursistgruppe.
 • Fleksible un­der­vis­nings­mu­lig­he­der på alle ugens dage og aftener, som er en fordel, hvis du har anden beskæftigelse ved siden af.
 • Du slipper for administrativt bøvl, for vi klarer alt med booking af lokaler, registrering af tilmeldte mv.
 • Dit kursus får en plads på aof.dk og bliver markedsført.
 • Du bidrager til at udfylde et vigtigt samfundsbehov om livslang læring.

Hvor skal jeg henvende mig?

For at komme i dialog med AOF om at blive underviser, skal du kontakte den AOF-afdeling, som du ønsker at undervise hos. Vi har afdelinger i hele Danmark, så det er underordnet, om du befinder dig i Svendborg, København eller Vendsyssel.

Du finder en oversigt med kon­tak­top­lys­nin­ger for aftenskolen her. Du er også velkommen til at komme forbi på den lokale adresse.

Hvis du er i tvivl, kan du altid ringe til AOF's hovednummer (41887770), og så vil vi forsøge at guide dig bedst muligt. 

Se alle
Interview med yogaunderviser Lena Kammeyer

Interview med yogaunderviser Lena Kammeyer

"Min vej til at blive underviser hos AOF startede med, at jeg egentlig gerne ville være selvstændig. Men hurtigt fandt jeg ud af, at det var en ret stor mundfuld. Jeg har altid vidst, at jeg ville undervise voksne, men jeg havde ikke et fagspeciale. Jeg har egentlig været ansat som lægesekretær i 23 år, men efter en lang sygemelding med stress blev det klart for mig, at det var på tide at starte på en frisk. Så jeg tog en 200 timers yogauddannelse og fik øjnene op for at blive underviser hos AOF."

Læs interview med Lena

Underviser i voksen- og ef­ter­ud­dan­nel­se

AOF har foruden aftenskolen stor fokus på styrkelsen af voksnes almene kompetencer. At levere god og nærværende undervisning til voksne har derfor stor prioritet. Både i forhold til at styrke deres muligheder på ar­bejds­mar­ke­det, men også i forhold til at klæde dem bedre på i forhold til de udfordringer, de kan opleve i deres privatliv. Herunder kan du læse om det at være underviser inden for voksen- og ef­ter­ud­dan­nel­se i eksempelvis FVU og OBU.

Hvad kan jeg undervise i?

Som underviser hos AOF i almen voksen- og ef­ter­ud­dan­nel­se kan du undervise i Ord­blin­de­un­der­vis­ning (OBU) eller Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning (FVU). Det er i fagene fvu-dansk, fvu-matematik, fvu-engelsk, fvu-digital og fvu-start (dansk for tosprogede).

Hvad forventer I af mig som kommende underviser?

For at undervise i FVU og OBU skal du som underviser opfylde de kva­li­fi­ka­tions­krav, der står beskrevet i kapitel 5 i FVU-be­kendt­gø­rel­sen og kapitel 6 i OBU-be­kendt­gø­rel­sen.

Derudover forventer vi, at du i din pædagogiske tilgang tager højde for det enkelte menneskes ståsted og individuelle udfordringer. Som underviser skal du være i stand til at skabe et trygt læringsrum. En del kursister på de almene fag bærer typisk rundt på en masse dårlige erfaringer fra deres skoletid, som kan spænde ben for deres læring. Derfor skal du også være i stand til at nedbryde eventuelle barrierer og give kursisterne troen på, at de kan lykkes med at udvikle sig og forbedre deres kompetencer. 

Hvilke fordele er der ved at undervise hos AOF?

 • Du hjælper voksne med at forbedre grundlæggende færdigheder.
 • Mangfoldighed i kursistgruppen.
 • Mulighed for at komme ud og undervise medarbejdere på spændende arbejdspladser.
 • Du udvider dine sociale relationer og får adgang til netværk med andre undervisere.
 • Du udvikler dig personligt og fagligt.

Hvor skal jeg henvende mig?

For at komme i dialog med AOF om at blive underviser, skal du kontakte de(n) AOF-afdeling(er), som du ønsker at undervise hos. Vi har afdelinger i hele Danmark, så det er underordnet, om du befinder dig i Svendborg, København eller Vendsyssel.

Du finder de relevante kon­tak­top­lys­nin­ger på AOF's afdelinger her. Du er også velkommen til at komme forbi på den lokale adresse.

Hvis du er i tvivl, kan du altid ringe til AOF's hovednummer (41887770), og så vil vi forsøge at guide dig bedst muligt.