Toldbodhus Skole

Fra sårbarhed til ressource

 Hvem er det for? 

Toldbodhus Skole er for voksne med psykisk sårbarhed, som er på kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge eller i ressourceforløb, og som ønsker en personlig, social og faglig udvikling med uddannelse eller job som sigte.  

Vi tilbyder

 • Visitationssamtale med borger, jobrådgiver/ungerådgiver og vejleder fra Toldbodhus Skole forinden opstart, hvor borgeren selv aktivt skal vælge at starte i forløbet.
 • Progressionsmåling på udvalgte områder
 • Afklaring og vejledning i forhold til job eller uddannelse
 • Plan for ressourceforløb
 • Praktikplanlægning: finde praktiksted, kontakt til virksomhed samt opfølgning på praktikforløb

Sådan arbejder vi

 • Vi har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til kursisten baseret på ’Åben Dialog’.
 • Undervisning og aktiviteter bliver tilrettelagt på mindre hold, hvor der lægges vægt på faglig, social og personlig udvikling samt at lære hinanden godt at kende, så der bliver skabt et trygt læringsmiljø.
 • Der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, og alle kan deltage uanset forudsætninger.

Fag på forløbet

 • Computerbaseret Kognitiv Træning som kommer i praktisk anvendelse i værkstedsfag, praktik eller uddannelse, hvor koncentrationsevne, hukommelse, opmærksomhed og planlægningsevne trænes

 • Mit fokus som indebærer personligt målsætningsarbejde samt job- og uddannelsesplanlægning samt udarbejdelse af CV

 • Personlig udvikling med fokus på at håndtere og acceptere psykiske udfordringer/diagnoser samt livsforudsætninger.

 • Idræt og Sundhed - herunder bevægelse, yoga og mindfulness, som udvikler kursistens kropsbevidsthed samt fysiske og psykiske styrke og robusthed

 • Kost og Sundhed - som indebærer undervisning i bæredygtig og sund mad, indkøb samt hygiejne 

 • Værkstedsfag (koblet med kognitiv træning) - eksempelvis SmykkesmedjenBeklædningsfag samt Genbrug og re-design, som understøtter kursistens kognitive og praktiske evner til at planlægge, udføre og gennemføre større eller mindre projekter.

 • Personale

Undervisning og vejledning bliver varetaget af

 • Lærere
 • Socialrådgivere
 • Socialpædagoger
 • Vejledere og coach
 • Kunsthåndværkere