Praktiske oplysninger

Ny adresse pr. 30. juni: Kildegården 5B, 3. sal. 4000  Roskilde
Telefon: 43 69 10 75.

Mail: greve@aof.dk

Vi træffes på kontoret i Roskilde mandag til torsdag kl. 10-14.


Skoleleder:
 Lone Rytter
CVR-nr. 35 32 88 15

Tilmelding og betaling
Det er vigtigt at du

- tilmelder dig så hurtigt som muligt

- framelder dig rettidigt, hvis du alligevel ikke kan deltage

- betaler til tiden.

OBS! Mødekort udsendes ikke. Mød op første kursusgang, hvis du ikke har hørt fra os.

Overstiger kursusprisen 1000 kr. kan du dele betalingen i to rater. Hvis du stopper inden kurset er afsluttet, er du forpligtiget til at betale evt. resterende beløb.

Bekræftelse og faktura:
Reservationsbekræftelse og faktura med betalingsinfo sendes særskilt. Tilmeldingsbekræftelse fremsendes, når betaling er modtaget og registreret.

Fortrydelse og afmelding

Din tilmelding er principielt bindende, når du har indbetalt kursusgebyret. Fortrydelse og afmelding kan dog ske indtil 2 uger før kursusstart mod et administrationsgebyr på kr. 100. Herefter vil tilmeldingen være bindende og kursusgebyret kan ikke refunderes. Ved aflysning af hold vil det fulde kursusgebyr naturligvis blive refunderet. Der foretages under ingen omstændigheder tilbagebetaling efter kursusstart, ligesom manglende fremmøde ikke giver ret til tilbagebetaling.

Information fra kontoret:
Ved information om ændring af undervisning m.m., giver kontoret besked pr. sms/e-mail til alle berørte deltagere.

Små hold på særlige vilkår (Solrød kommune):
Deltagere på små hold med hensyntagende undervisning, der afholdes i Solrød kommune, skal skriftligt erklære sig berettiget til undervisning i det konkrete fag. Erklæringen skal underskrives ved første mødegang.

Bøger og materialer:
Betales af deltagerne og anskaffes i samråd med underviseren.

Undervisningstider:
Første mødedato er anført under det enkelte hold. 1 lektion = 45 minutters undervisning + 10 minutters pause.


Turen er ikke egnet for gangbesværede

Når dette er anført ved et arrangement, kræver deltagelse, at man er i almindelig god fysisk form. Man skal til tider gå en del, der kan være trapper, og der kan være steder uden elevator. Er man afhængig af kørestol, rollator, krykker, stok eller går man generelt ikke så godt, vil man ikke få det fulde udbytte af turen. Vælger man alligevel at deltage, forventes det, at man er selvhjulpen.

Forbehold

Der tages forbehold for ændring af underviser, holdstørrelser og undervisningsmetoder, flytning af undervisning og udsættelse af kursusgange ved sygdom og ændringer som følge af eksterne begivenheder, som AOF ikke har indflydelse på (f.eks. ekstremt vejrlig, epidemier, bygningsskader og lovændringer).

Priserne på holdene er beregnet efter et bestemt antal deltagere. På hold med for få deltagere kan vi aftale med de tilmeldte kursister, om vi skal hæve deltagerbetalingen eller reducere timetallet. Det kan gøre det muligt at gennemføre undervisningen med færre deltagere på holdet og undgå at aflyse holdet.

Hvis der er for få tilmeldte på et kursus - aflyses kurset.  Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Ved aflysninger:
Erstattes undervisningstimerne i forlængelse af planlagte undervisningsgange.

Ferie og fridage (alle dage er inklusive)
Ny ferieplan på vej....

Tilskudsregler i 2023

For dig der bor i Greve kommune:

Der gives ikke pensionisttilskud for deltagere, der bor i Greve kommune. Heller ikke til deltagere fra andre kommuner bortset fra:

For dig der bor i Solrød kommune: Solrød kommune giver ikke tilskud.

AOF giver tilskud til deltagere bosat i Solrød kommune på 65 år og derover på højst 200 kr. pr hold til max. 2 hold, mod selv at betale mindst halvdelen af deltagerprisen. Startdato er afgørende for, hvilket år kurset henføres til. Der gives kun tilskud til kurser afholdt i Solrød kommune. Priserne er markeret med * i programmet.