Betalinger

 
Denne butik anvender DIBS.
Betalingen med kreditkort i denne butik er derfor sikkert og certificeret af VISA (verified by Visa)
 
Tilmelding
Tilmelding til kurser, foredrag og øvrige arrangementer kan foregå ved:
 - telefonisk eller personlig kontakt
  - on-line tilmelding via internettet.
Kursets pris dækker undervisning.Alle udgifter til bøger, materialer m.v. afholdes af deltagerne og anskaffes efter aftale med underviseren på det enkelte hold.
 
Betaling
Betaling kan foregå ved:
 - personligt på vort kontor i Hundige, hvor der kan betales kontant eller via mobilepay.
 - betaling af fremsendt girokort

Ved tilmelding via internettet kan der endvidere betales ved:
 - Homebank / Netbank. Betalings-id oplyst ved tilmelding skal angives
 - on-line betaling med Dankort / VisaDankort

Fortrydelse og afmelding
Din tilmelding er principielt bindende, når du har indbetalt kursusgebyret. Fortrydelse og afmelding kan dog ske indtil 2 uger før kursusstart mod et administrationsgebyr på kr. 100. Herefter vil tilmeldingen være bindende og kursusgebyret kan ikke refunderes. Ved aflysning af hold vil det fulde kursusgebyr naturligvis blive refunderet. Der foretages under ingen omstændigheder tilbagebetaling efter kursusstart, ligesom manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.
Der tages forbehold for ændring af annonceret underviser, udsættelse af kursusgange ved sygdom, flytning af undervisning, ændringer som følge af eksterne begivenheder AOF ikke er herre over (f.eks. ekstremt vejrlig, epidemier, bygningsskader samt evt. lovændringer). Vi tager også forbehold for myndighedernes løbende ændringer af Covid-19 anvisninger. Afstandskrav i forbindelse hermed kan medføre færre deltager på holdet og dermed eventuel øgning af pris, som meddeles kursisterne. Der tages forbehold for evt. trykfejl i program og i annonceringen på nettet. 

Levering
Levering er foretaget når kurset, foredraget eller øvrigt arrangement er igangsat.
Der tages forbehold for ændring af undervisningssted og underviser.
Ved eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres.
Ved aflysning tilbagebetales det indbetalte beløb.

Henvendelse
Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal ske til den aktuelle AOF afdeling.