Fra arbejdslivet til det gode seniorliv

Mange har svært ved at forestille sig selv som pensionist, selvom tiden nærmer sig. Vi er i dag yngre længere, og flere har stadig overskud til at bidrage til samfundet, men vil også gerne have mere tid til andre interesser. Det er kort sagt ved at være tid til et skifte!


Undersøgelser viser, at kun hver tredje forbereder sig på at skabe sig et godt seniorliv. Mange oplever, at ens identitet, tilhørsforhold og mening med livet bliver udfordret, hvis de blot lader sig pensionere. Det er derfor vigtigt at gøre sig tanker og forberede sig, så man skaber det bedst mulige seniorliv for sig selv.

Kurset er for dig, der forlader ar­bejds­mar­ke­det, helt eller delvist, inden for de kommende år. Du kan ikke se dig selv som fuld­tids­pen­sio­nist endnu og ønsker at tage aktivt hånd om din næste livsfase.

Måske vil du gerne vedblive at arbejde på nedsat tid, afprøve livet som selvstændig, skifte karriere, arbejde frivilligt, lave be­sty­rel­ses­ar­bej­de eller måske en god blanding af flere ting.

Vi kommer til at arbejde med emner som identitet, relationer, ensomhed, balance, interesser, boformer, sundhed, fremtidsdrømme og meget mere.

Du vil efter endt forløb have skabt dig et overblik over din situation, formuleret en vision og lagt en plan for det næste skridt mod dit nye seniorliv. 


Kursusdetaljer

AOF Middelfart, Skærgårdsvej 1, 5500 Middelfart
Tirsdag, 17:00 - 20:00
12 lektioner, 3 mødegange
Tirsdag 24. september, 2024
Hold nr.: 5724220300

865 kr./person

15 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Laila Burcharth

Laila Burcharth har 40 års erfaring fra erhvervslivet, bl.a. 10 års erfaring som iværk­sæt­ter­kon­su­lent og 20 års erfaring som leder og selvstændig er­hvervs­dri­ven­de.

Det har givet en bred erfaring i at vejlede med fokus på det hele menneske og i et sprog, som alle forstår.

865 kr./person

Tilmeld kursus