Undervisning for ordblinde

Har du svært ved at læse, skrive og forstå tekster? Du kan få hjælp hos AOF. Vi tilbyder undervisning til voksne ordblinde.

Du kan altid ringe til os: 41887770

 

Hør Carinas oplevelser som ordblind

Carina Helligsø Allentoft, som medvirkede i DR-programmet "Vi er ordbildne", har gået til ordblindeundervisning hos AOF. Hør hende fortælle om sine oplevelser i videoen her.

"At der rent faktisk er nogen, der har sat sig ned og fundet ud af, hvor jeg er, og hvad jeg skal gøre for at kunne komme skridtet videre - det er nærmest magisk i sig selv. Jeg kan mærke at jeg er blevet bedre. Det er ikke så uoverskueligt længere", siger Carina i videoen.

 

En ny måde at lære på

Vores undervisning er ikke som dengang, du gik i folkeskole.

Vi underviser på en anden måde, fordi det skal være sjovt at lære. Her er alle kursister ordblinde, og undervisningen foregår i et trygt miljø på små hold med højst seks personer. Et ordblindekursus er gratis, hvis du er inden for målgruppen.

Du kan booke en vejledningssamtale hos AOF, som er med til at kortlægge dit skrive- og læseniveau. Når vi kender dit niveau, kan vi tilrettelægge undervisningen, så den tager udgangspunkt i dig.

 

Undervisning for ordblinde hos AOF

Er du i tvivl, om du er ordblind?

Ordblindhed er en medfødt funktionsnedsættelse. Ordblindhed kommer i adskillige grader, og derfor kan det være svært at opdage, at man er ordblind.

At være ordblind kan blandt andet betyde, at man har svært ved at:

  • Stave ord
  • Opdele ord
  • Huske ord
  • Genkende ord
  • Huske bogstaver
  • Læse
  • Omsætte sproglyde

 

Oplever du problemer med ovenstående, så er du ikke alene med dine vanskeligheder!

Du kan booke tid til vejledning, som kan gøre dig klogere på dig selv og dine specifikke vanskeligheder.

Ordblindhed bør ikke ses som en stopklods

At være ordblind betyder ikke, at man er mindre begavet! Ordblindevenlig undervisning og introduktion til it-baserede stave- og læseværktøjer er en nødvendighed for mennesker med ordblindhed. Med alle nutidens redskaber og værktøjer bliver du hjulpet på vej, så den skriftlige del af din hverdag ikke står i vejen for din indlæring og nye udfordringer.

Ordblindheden har med stor sandsynlighed stået i vejen for dig, din udvikling og nok også påvirket din selvtillid. Hvis du ikke får den rette hjælp, kan du risikere at ende i en ond cirkel, hvor du mister troen på egne evner og lysten til at springe ud i nye ting.

Hør Carina fortælle i videoen om, hvordan hun gik fra at være nedtrykt omkring sin ordblindhed, til at hun nu bruger sine udfordringer til at udvikle sig.

Har du spørgsmål?

Ring til os på 41887770.

Hvorfor er ordblindeundervisning vigtigt?

Det kan være svært at acceptere, at man er ordblind og derfor gør mange ikke noget ved det. Det er et problem, fordi det at være ordblind uden de rette hjælpemidler og værktøjer er meget begrænsende i dagligdagen.

Det er vigtigt, at du får hjælp til dine læsevanskeligheder og opbygger et stærkt kendskab til de it-hjælpemidler, du har til rådighed.

Fx vil en langsom og upræcis omsætning af ord og bogstaver blive forbedret markant med ordblindeundervisning. Med den rette undervisning kan du mindske det tidsforbrug, der tidligere har været forbundet med skriftlighed. Derudover vil du opleve en markant udvikling, som oftest også resulterer i en større selvtillid.

Det kræver en væsentlig større indsats som ordblind at lære at læse og stave, men bare rolig det er slet ikke umuligt - vi kan hjælpe dig.

Fokus på voksne ordblinde

Når man er ordblind bruger man meget tid og energi på fx at forstå og læse tekster. Det er meget begrænsende og kan have konsekvenser i form af vanskeligheder med at lære. Det kan resultere, i at man føler sig mindre begavet end klassekammeraterne og kollegerne, fordi man har sværere ved fx at læse og stave.

Men heldigvis har vi i dag meget mere viden om ordblindhed. Lærere og pædagoger opdager langt hyppigere ordblinde elever, blandt andet fordi man kender de tidlige tegn. Der er et stort fokus på ordblinde børn og unge, men det er mindst ligeså vigtigt også at hjælpe ordblinde voksne. Det gør vi hos AOF.

Hør Carina fortælle om sin ordblindhed, og hvordan hun i starten havde svært ved at acceptere det.

Har du vanskeligheder med at lære?

Vi tilbyder undervisning til voksne ordblinde, som ikke har fået den rette hjælp og de redskaber, de har brug for. Vi hjælper dig med at udvikle dine færdigheder indenfor blandt andet læsning, det at stave og skrive. Det kan nemlig sagtens lade sig gøre.

 

Vores ordblindeundervisning tager udgangspunkt i dig

Ordblindhed findes i mange forskellige grader og det kan give store vanskeligheder i forbindelse med at lære. Man kan både være ordblind i en grad, der er meget begrænsende. Men man kan også være ordblind, hvor man har svært ved enkelte ting som fx at genkende ord eller omsætte bogstaver. Uanset hvilken grad af ordblindhed, du oplever, så kan vi hjælpe dig med din udvikling.

Vores undervisning foregår på små hold og tager udgangspunkt i dig. Det betyder, at der vil være fokus på dig og din udvikling, og hvordan du bedst kan arbejde med din ordblindhed.

I videoen her kan du høre Carina tale om undervisningen hos AOF, og hvordan det at få undervisning har givet hende lyst til at lære noget nyt.

Udfordringer som ordblind forælder

Det er udfordrende at være ordblind forælder, fordi meget kommunikation med barnets skole og lærere foregår skriftligt.

Der kan i forbindelse med den skriftlige kommunikation med forældre og lærere opstå nervøsitet og ubehag. Det kan være en følelse af, at de andre synes, at du er mindre begavet, eller måske frygter du, at de ikke forstår, det du skriver.

Men bare rolig det kan sagtens lykkes, hvis du får den hjælp, du har brug for! Uanset hvilken grad af ordblindhed du oplever, så kan vi hjælpe dig med at blive mere sikker i det skriftlige. Intensiv undervisning vil have stor betydning for dig personligt og din skriftlige formåen på længere sigt.

Book en vejledningssamtale

Har du svært ved at huske bogstaver og ord, og har du svært ved at læse og stave?

Hvis du sidder med en mistanke om, at du måske er ordblind, men ikke helt ved hvad du skal stille op, så kan du booke en vejledningssamtale hos AOF.

Til samtalen finder du sammen med en vejleder ud af, hvad du har lyst til og hvilke fag, der er rigtige for dig.

 

Din guide til bedre brug af LST (læse skrive teknologi)

Materialet er til dig, som har brug for at få læst fx vejledninger, håndskrevne beskeder, sms eller mails højt, eller du mangler en god stavehjælp, når chefen eller for­sik­rings­sel­ska­bet beder om et skriftligt svar.
Det kan også være, at du har svært ved at se eller læse, hvad der står på sik­ker­heds­bla­det til en maskine eller på en malerspand. Måske er du ude at spise med vennerne og menukortet står på et sprog, du ikke forstår, eller der er breve i e-Boks eller en tand­læ­ge­reg­ning, som tager lang tid at læse.

Se og download guiden her