Kan en ladcykel skabe lokalt fællesskab og aktivt medborgerskab i Vollsmose?

Med folkeoplysning på hjul bliver der skabt et mikrolokalt kulturhus, som etableres i det boligsociale område Vollsmose.

Vollsmose er på parallelsamfundslisten, og mange beboere føler sig ekskluderet fra det øvrige samfund. På en ladcykel bringer AOF Center Odense folkeoplysningen direkte ud til borgerne med henblik på at invitere til fællesskab og aktivt medborgerskab på tværs af etnicitet, alder og socialt tilhørsforhold. I samarbejde med foreninger, der allerede er forankret i området bl.a. Boligsocialt Hus, bliver målgruppens ønsker og behov afdækket.

Projektet går allerede rigtig godt. Ladcyklen skaber opmærksomhed og genkendelighed i nærområdet.

”Vi vil gerne invitere ind til fællesskaber, så mennesker kan finde sammen og mødes på tværs. Det lykkes vi godt med. Der er nogle virkelig gode snakke, og man taler med nogen, som man ellers ikke ville tale med. ” lyder det fra Benedikte Stigkær Lekbo, som er projektkoordinator hos AOF Center Odense.

Af tiltag kan indtil nu bl.a. nævnes en Ramadanfest, et cykelhold for kvinder og et debatmøde om den forestående folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Særligt sidstnævnte var, ifølge projektkoordinator Benedikte Stigkær Lekbo, en stor succes. Generelt er det svært for målgruppen at forstå, hvad det er, vi overhovedet skal stemme om. Men det blev der lavet om på:

”Deltagerne var vildt engagerede, og der var en virkelig livlig stemning. Efterfølgende har vi også kun fået positive tilbagemeldinger. Så jeg står tilbage med en følelse af, at vi har fået flere til at ville stemme den 1. juni", siger Benedikte begejstret, som i øvrigt understreger, at der er mange flere tiltag og arrangementer på tegnebrættet i området. 

AOF inviterer til lokalt fællesskab og aktivt medborgerskab med Folkeoplysning på hjul i det boligsociale område Vollsmose

Om Folkeoplysning på hjul

På baggrund af en bevilling på 200.000kr fra Slots- og Kulturstyrelsen kan AOF Center Odense i 2022 gennemføre projektet Folkeoplysning på hjul, som etableres i det boligsociale område Vollsmose i Odense.

 

For yderligere information, kontakt Benedikte Stigkær Lekbo:

benedikte@aofcenterodense.dk 

Lignende nyheder

Keramiklokalet er Shobanas frirum fra psykisk sårbarhed

Keramiklokalet er Shobanas frirum fra psykisk sårbarhed

12. maj 2023

Shobana Sutharsan er én ud af mange mennesker, der har en psykisk sårbarhed i Danmark. Hun har gennem et keramikkursus hos AOF fundet det frirum i hve ...

”Fra dinosaur til digital”: DSB Vedligehold opkvalificerer medarbejdernes digitale evner

”Fra dinosaur til digital”: DSB Vedligehold opkvalificerer medarbejdernes digitale evner

25. april 2023

DSB Vedligehold har udover deres primære opgave – at vedligeholde togene i Danmark – sat fokus på at udvikle medarbejdernes digitale evner. Tidligere ...

AOF uddanner medarbejderne hos Danish Crown i Vejle

AOF uddanner medarbejderne hos Danish Crown i Vejle

12. april 2023

Mange virksomheder er i de stille perioder nødt til at sætte produktionen på pause eller skrue ned for den i et sådant omfang, at en del medarbejdere ...