Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Folkepensionist, Kolding 498 kr/person
 • Fuldt betalende 570 kr/person

Kursusdage

 • 10-10-2023
  Tirsdag
  19:00 - 20:30
 • 24-10-2023
  Tirsdag
  19:00 - 20:30
 • 31-10-2023
  Tirsdag
  19:00 - 20:30
 • 07-11-2023
  Tirsdag
  19:00 - 20:30
 • 14-11-2023
  Tirsdag
  19:00 - 20:30
 • 21-11-2023
  Tirsdag
  19:00 - 20:30

Beskrivelse

Dette hold er for dig der er pårørende til et menneske med demens og som gerne vil have hjælp til at håndtere hverdagens situationer.
Hvordan hjælper du bedst din pårørende og hvordan passer du på dig selv.

Pårørenderollen vil være omdrejningspunktet på hele kurset.

Et liv hvor man har fået en ny rolle som pårørende til et menneske med en demenssygdom,
betyder store ændringer for den syge men i lige så høj grad for den pårørende.

Det kan være forbundet med mange svære følelser, stress og udfordringer.

Derfor er det vigtigt, at du som pårørende er godt klædt på til opgaven, og får viden og forståelse for sygdommen og redskaber til at være sammen.

På holdet vil der være oplæg som f. eks.: hvordan er hjernen påvirket af en demenssygdom?,
sygdommens udvikling, At leve et godt liv på trods af sygdommen, hvordan kan man anvende velfærdsteknologiske hjælpemidler?

Emnerne fastlægges i samarbejde med deltagerne.

Der vil også blive rig lejlighed til at udveksle erfaringer deltagerne imellem,
og i det hele taget er det vigtigt at holdet får et trygt og tillidsfuldt fællesskab.

Lignende kurser