Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 720 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 630 kr/person

Kursusdage

 • 07-06-2023
  Onsdag
  10:00 - 12:30
 • 14-06-2023
  Onsdag
  10:00 - 12:30
 • 21-06-2023
  Onsdag
  10:00 - 12:30
 • 28-06-2023
  Onsdag
  10:00 - 12:30
 • 05-07-2023
  Onsdag
  10:00 - 12:30

Beskrivelse

Det korte kursus i at opdage dine egne mønstre og lærer at risikostyre ud fra bevidstheden om dem.
Hvad er et mønster? Og hvordan opdages et mønster hos en selv og måske også ser andres mønstre?

Hvordan risikostyrer man og hvordan korrigere man destruktive mønstre og hvorfor er det værdifuldt? Og
hvordan kan det hænge sammen med empati og forståelse? Alt det og meget mere taler vi om på dette
kærlige og selvudviklende kursus. Et sted hvor vi ikke arbejder med skyld men med iagttagelser.
For det første er det selvfølgelig en forudsætning, at du har nysgerrighed på dig selv og sindet og synes det
er spændende at lærer dig selv at kende, hvis du mærker det så læs endelig videre.

Hvorfor er det et kort kursus, jo fordi det er en livsrejse som vi sammen på disse 5 uger sammen åbner op
for (der er mulighed for et forsætter-hold bagefter).

5 uger som skaber værdi for dig som menneske, hvis du har lyst og er villig til, at ta et kig ind, det er til dig
som kan mærke inden i, at der må da være en anden måde at se verden på. Det behøver ikke være
traumatisk det er for dig som synes sindet, sjælen og fællesskabet er vigtigt for vores mentale sundhed.

Desuden arbejder vi med følelsesmæssig intelligens:
Er det okay at blive følelsesmæssigt påvirket Og hvordan håndtere du de fødselsmæssige reaktioner?
Dette er et kursus henvendt direkte til dig, der gerne vil skabe følelsesmæssige berigelse i livet. Vi arbejder
med den menneskelige forståelse, vi arbejder med princippet om at kende sig selv og hinanden, vi tager fat
i ikke voldelig kommunikations egentlige værdiafsæt og vi tager fat i hvordan man kan skabe det udviklende
liv, som handler om hele det menneskelige og sjælelige aspekt. – fokus er at skabe et liv med aktivitet i
frontallapperne og arbejde væk fra de dybe individuelle og kollektive amygdala kapringer.

Der er utallige fordele ved at starte denne rejse med det følelsesmæssige intelligente liv, hvad jeg synes der
er vigtige fordele er ikke nødvendigvis det samme som du synes, derfor er dette kursus et erfarings kursus
hvor du går på opdagelse i dit indre for at kunne nære nærvær og forståelse for andres indre.
Jeg værner om nærvær og fortrolighed, derfor er der maks. 6 pladser på dette kursus og der er selvfølgelig
tavshedspligt på holdet.

Lignende kurser