Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 03-11-2021
    Onsdag
    19:00 - 21:00

Beskrivelse

Foredragsholder: Ulla Thorbjørn Hansen, provst
Hvad laver en feltpræst? Ulla Thorbjørn Hansen har
været feltpræst i 18 år indtil hun i 2017 blev provst
og derfor skulle stoppe som feltpræst. Ulla Thorbjørn
vil denne aften fortælle om livet som feltpræst både
hjemme og i Afghanistan. Ulla Thorbjørn har bl.a. været udsendt i 2012 for de danske soldater i Camp Price i Helmandprovinsen.
Fortællingen vil blive ledsaget af fotos fra de mange år som feltpræst og glimt
fra en noget anderledes hverdag i Afghanistan, hvor præstekjolen var udskiftet med uniform, og de ugentlige gudstjenester blev holdt under åben himmel
eller i et telt med aircondition. Som feltpræst herhjemme har Ulla Thorbjørn
Hansen stået til rådighed for Forsvaret i tilfælde af, at en dansk soldat blev såret eller døde. Hun har haft til opgave at tage imod kister i lufthavnen og har
også haft til opgave at tage med ud til familier, når det sørgelige budskab om
et dødsfald skulle overbringes. Dette har været medvirkende årsag til at Ulla
Thorbjørn har skrevet bogen ”dødsbud – om underretninger ved pludselig dødsfald”, som udkom i april 2018. Ulla vil fortælle lidt om bogen og dens tilblivelse og indhold, og det vil være muligt at stille spørgsmål..

Lignende kurser