Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 125 kr/person
  • Efterlønsmodtager, Rødovre 100 kr/person
  • Arbejdsledig, Rødovre 100 kr/person
  • Pensionist, Rødovre 100 kr/person

Kursusdage

  • 16-11-2021
    Tirsdag
    13:00 - 14:45

Beskrivelse

Er der en sammenhæng mellem vores levevis og naturkatastrofer som f.eks. oversvømmelser og ekstrem tørke? Hvis ja, hvad kan vi gøre ved det? – og kan naturvidenskaben hjælpe os til at finde bæredygtige løsninger? I beretningen kommer vi vidt omkring. Fra Indonesiens døende koralrev til indlandsisen. Fra smeltevandshuller til Amazonas skovbrande – men det er ikke kun tragedier. Det er et foredrag med håb og muligheder.
Foredraget er ledsaget af Henriks egne billeder og filmklip fra mange forskellige filmekspeditioner til nogle af klodens brandpunkter.

Lignende kurser