Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 02-12-2021
    Torsdag
    19:00 - 21:00

Beskrivelse

Birgitte Gøye - godsejer, lensmand og skolestifter
Birgitte Gjøe - eller Gøye, som hun kaldes i dag - blev født i ca. 1511. Hendes farfar ejede Gjøernes Gaard i Næstved. Hendes mor Mette Bydelsbak fra Gunderslevholm døde, da Birgitte var 2-3 år gammel. Faderen, rigshofmester Mogens Gjøe, lod Mette begrave i gråbrødrenes klosterkirke i Næstved, nu Axeltorv. Birgitte blev overdraget til nonnerne i Ring Kloster ved Skanderborg, og derfra fik hun en barndom og ungdom i huset hos sin stedmoder, sine søstre og senere hos enkedronning Dorothea i Kolding.
Birgitte var blevet trolovet som ca. 14-årig, hvilket gjaldt som et ægteskab, men Birgitte lagde manden på is og fik kæmpet en skilsmisse igennem i 1540. Dermed var hun fri til at gifte sig med den ca. 6 år yngre Herluf Trolle i 1544. Nu fulgte en årrække med varetagelse af godser og len og andre samfundsopgave. I 1560 overtog de Skovkloster, som de 5 år senere omdøbte til Herlufsholm. Samme år døde Herluf som kongens admiral af sår, som han havde fået i et søslag. Nu var Birgitte hovedrig og barnløs enke, og det blev derfor hende, der som den første forstander skulle effektivisere den skolestiftelse på Herlufsholm, som de sammen havde besluttet.
Sine sidste år tilbragte Birgitte på Sortebrødregaard i Næstved, som hun havde lånt af sin fætters kone Sibylle Gyldenstjerne.
Birgitte er et godt eksempel på adelskvinder i tiden, født katolsk, senere protestant, viljefast og karakterfuld, sin egen herre.

Bemærk

212-984

Lignende kurser