Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 29-10-2021
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Diocletian - et styre baseret på princippet: Del og hersk
Soldaterkejseren Gajus Aurelius Valerius Diocletianus, mest kendt som Diocletian, blev valgt sine tropper i år 284, og efter at have besejret kejser Carinus året efter anerkendtes han som rigets enekejser.
Han foretrak de gamle romerske guder (polyteisme) og forfulgte fra 303 de monoteistiske kristne med et edikt. Det medfødte mange henrettede kristne, konfiskation af deres ejendomme og ødelæggelse af de kristnes kirker.
Vi hører om hans styreform, der omfattede medregenter og en omorganisering af provinserne, der fordoblede antallet af provinserne. Det fungerede så godt, at han med sin medregent og kejser i de vestlige provinser, som den første romerske kejser i år 305 valgte at trække sig tilbage til sit palads i Salona (nuv. Split i Kroatien). Men var det nu klogt?

Kendte historiske skikkelser - og deres betydning
Personlighedens rolle i historien er omtvistet, men viden om kendte historiske skikkelsers liv og levned har siden antikken været vendt og drejet. Det er nemlig langt sværere af få greb om tidsånden og de materielle forandringer, så med disse foredrag ses vi på nogle magthavere og deres samtid. Er det deres handlinger, som gjorde den store forskel? 

Der serveres Kaffe og kage, samt udleveres undervisnngsmaterialer

Bemærk

Der serveres kaffe/the og kage i pausen.
Undervisningsmateriale udleveres undervejs     212-949

Lignende kurser