Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 20-01-2023
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Opgav Sovjetunionen Østeuropa?

Da Mikhail Gorbatjov i 1985 blev leder af det sovjetiske kommunistparti erklærede han allerede kort efter, at han ikke ville blande sig i de østeuropæiske staters indre forhold. Det var en meget vidtgående erklæring der alene for Sovjetunionens vedkommende rejste spørgsmålet om fremtiden for Estland, Letland, Litauen, Hviderusland (Belarus), Ukraine, Moldova, Krim, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Turkmenistan,  Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisien og Tadsjikistan. I Vesten var vi mest optaget af de centraleuropæiske øststater (WAPA-landene), men for idéen om det russiske imperium var det ikke enten eller – men både og!
Den 2. maj 1989 begyndte ungarske grænsevagter, at fjerne de første fire kilometer pigtrådshegn ind mod Østrig, og dette arbejde fortsætter i de følgende måneder. Den 10. september åbnede landet sin grænse mos Vest, og snart strømmer tusindvis af østtyskere ”på ferie” ind i Ungarn, videre gennem Østrig og ind i Vesttyskland. Sovjetunionen under Gorbatjov blev indledningen til den voldsomme omvæltning, der banede vejen for Putin.

Ruslands historie - krige og stormagtsdrømme?

Rusland har i mere end hundrede år haft afgørende indflydelse på Europas historie. Det russiske zardømme afløstes på voldelig vis af den russiske revolution, bolsjevikkernes beslaglæggelse af al privat ejendom i landet, borgerkrigen mellem Røde og Hvide, Stalintiden, den store Fædrelandskrig og de mange kriser under Den kolde Krig frem til Sovjetunionens endelige sammenbrud i 1990-erne.
I denne foredragsrække ser vi nærmere på et udvalg af perioder i Ruslands historie siden 900-årene, og bliver klogere på udviklingen fra Rus-riget, det mongolske herredømme, tiden under Peter den Store og Katharina d. 2.s Rusland, franske, engelske og tyske aggressioner mod russervældet og senest oplevelsen af en NATO-omklamring. Der er selvfølgelig også foredrag om
Ruslands mange krige siden Berlinmurens fald og senest invasionen af Ukraine i 2022 - efter mange løgne om det modsatte.


Bemærk

Der serveres kaffe og kage i pausen.
Der udleveres undervisningsmateriele, i form af kompendie, specielt udviklet til dette foredrag.

Se mere om Tommy her

Lignende kurser