Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 06-01-2023
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Rusland og Den Baltiske Kampagne under Krimkrigen (1854-1855)

Den russiske annektering af Krim i 2014 havde også en klar historisk dimension, da Krimkrigen 160 år tidligere var en af de blodigste i europæisk historie. Krimkrigen (1853-1856) var resultatet, da kolonimagterne Storbritannien og Frankrig valgte at invadere Krim, da de frygtede Ruslands stigende indflydelse omkring Sortehavet - og i Mellemøsten.
Det er nok de færreste, der i dag er vidende om, at krigen også fik en udløber i Østersøen, den såkaldte Ålandskrig (1854-55), hvor den mest kendte begivenhed var bombningen - og den efterfølgende bortsprængning - af Bomarsunds fæstning på Åland. Sammen med kulturhistorikeren Tommy P. Christensen dykker vi ned i Krimkrigens nordlige udløber, Finlands særlige stilling, hører om de krigsførende parter og den finske kystbefolknings udsatte stilling. Endelig ser vi også på Sveriges udsatte stilling i hele balladen.


Ruslands historie - krige og stormagtsdrømme?

Rusland har i mere end hundrede år haft afgørende indflydelse på Europas historie. Det russiske zardømme afløstes på voldelig vis af den russiske revolution, bolsjevikkernes beslaglæggelse af al privat ejendom i landet, borgerkrigen mellem Røde og Hvide, Stalintiden, den store Fædrelandskrig og de mange kriser under Den kolde Krig frem til Sovjetunionens endelige sammenbrud i 1990-erne.
I denne foredragsrække ser vi nærmere på et udvalg af perioder i Ruslands historie siden 900-årene, og bliver klogere på udviklingen fra Rus-riget, det mongolske herredømme, tiden under Peter den Store og Katharina d. 2.s Rusland, franske, engelske og tyske aggressioner mod russervældet og senest oplevelsen af en NATO-omklamring. Der er selvfølgelig også foredrag om
Ruslands mange krige siden Berlinmurens fald og senest invasionen af Ukraine i 2022 - efter mange løgne om det modsatte.


Bemærk

Der serveres kaffe og kage i pausen.
Der udleveres undervisningsmateriele, i form af kompendie, specielt udviklet til dette foredrag.

Se mere om Tommy her

Lignende kurser