Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 11-11-2022
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Stalins epoke – tvang og terror sikrer sovjetisk dominans

Josef Stalin (1879-1953) blev født i Gori i det centrale Georgien, og han skulle blive Sovjetunionens mest magtfulde leder. Siden Den Russiske Borgerkrig (1918-1920) havde han vigtige militære og organisatoriske opgaver for bolsjevikkernes parti (de røde) og deres statsdannelse. På papiret hyldede han folkenes selvbestemmelsesret, men som politisk kommissær arbejdede han målbevidst for ny sovjetisk centralstat, der gav de ikke-russiske befolknings-grupper en meget tilbagetrukken position. Han var dygtig til at tilkæmpe sig en afgørende magtposition, og personkulten omkring hans person tog vold-most til, da han i 1929 fyldte 50, og ved denne tid gennemførte han samtidig med jernhård hånd en kollektivisering af landbruget samt en forceret og centralstyret industrialiseringspolitik, der baserede sig på total nationalisering og et altomfattende planøkonomisk system. Landbrugets kollektivisering udløste borgerkrigslignende tilstande i landdistrikterne og en frygtelige hungersnød ramte Sovjetunionen i 1932-33.
Mens millioner af almindelige borgere enten blev skudt eller anbragt i Sovjet-statens enorme netværk af fængsler og tvangsarbejdslejre, nåede person-kulten absurde højder i 1930'erne og 1940'erne, ledsaget af de såkaldte Moskvaprocesser, der også berøvede Den røde Hær en række dygtige officerer, hvilket skulle give alvorlige problemer i Den store Fædrelandskrig 1941-45. Sammen kaster vi et kritisk blik på denne skæbnesvangre epoke i russisk historie.


Ruslands historie - krige og stormagtsdrømme?

Rusland har i mere end hundrede år haft afgørende indflydelse på Europas historie. Det russiske zardømme afløstes på voldelig vis af den russiske revolution, bolsjevikkernes beslaglæggelse af al privat ejendom i landet, borgerkrigen mellem Røde og Hvide, Stalintiden, den store Fædrelandskrig og de mange kriser under Den kolde Krig frem til Sovjetunionens endelige sammenbrud i 1990-erne.
I denne foredragsrække ser vi nærmere på et udvalg af perioder i Ruslands historie siden 900-årene, og bliver klogere på udviklingen fra Rus-riget, det mongolske herredømme, tiden under Peter den Store og Katharina d. 2.s Rusland, franske, engelske og tyske aggressioner mod russervældet og senest oplevelsen af en NATO-omklamring. Der er selvfølgelig også foredrag om
Ruslands mange krige siden Berlinmurens fald og senest invasionen af Ukraine i 2022 - efter mange løgne om det modsatte.


Bemærk

Der serveres kaffe og kage i pausen.
Der udleveres undervisningsmateriele, i form af kompendie, specielt udviklet til dette foredrag.

Se mere om Tommy her

Lignende kurser