Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 28-10-2022
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Paladsrevolution - og Katharina d. 2.s Rusland (1762-1796)

Da den russiske kejser Peter d. 3.s gemalinde ved et statskup tog magten fra sin mindreårige søn, Prins Paul, søgte hun at profilere sig som arvtageren til Peter den Stores politik og den fortsatte modernisering af Det russiske Rige.
En urolig tid med Den preussiske Syvårkrig, Tyrkerkrigen (1768-1774) og Pugatjov-opstanden (1773-1775) den indtil da største folkerejsning i russisk historie.
Tiden var kendetegnet af forandringer i livegenskabets udbredelse, dels på grund ad den russiske erobring af de tyndt befolkede områder langs Sorte-havet fra tyrkerne ("Nyrusland"), dels erobringerne i det østlige Ukraine ("Lillerusland") samt de gamle svenske provinser i Estland og Livland. Sam-men med de hviderussiske og litauiske landområder som russerne kunne annektere ved de tre delinger af Polen (1772-1795) skabte Katharina det storrussiske imperium, der kom til at præge hele Østeuropa i de følgende århundreder.


Ruslands historie - krige og stormagtsdrømme?

Rusland har i mere end hundrede år haft afgørende indflydelse på Europas historie. Det russiske zardømme afløstes på voldelig vis af den russiske revolution, bolsjevikkernes beslaglæggelse af al privat ejendom i landet, borgerkrigen mellem Røde og Hvide, Stalintiden, den store Fædrelandskrig og de mange kriser under Den kolde Krig frem til Sovjetunionens endelige sammenbrud i 1990-erne.
I denne foredragsrække ser vi nærmere på et udvalg af perioder i Ruslands historie siden 900-årene, og bliver klogere på udviklingen fra Rus-riget, det mongolske herredømme, tiden under Peter den Store og Katharina d. 2.s Rusland, franske, engelske og tyske aggressioner mod russervældet og senest oplevelsen af en NATO-omklamring. Der er selvfølgelig også foredrag om
Ruslands mange krige siden Berlinmurens fald og senest invasionen af Ukraine i 2022 - efter mange løgne om det modsatte.


Bemærk

Der serveres kaffe og kage i pausen.
Der udleveres undervisningsmateriele, i form af kompendie, specielt udviklet til dette foredrag.

Se mere om Tommy her

Lignende kurser