Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 680 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 595 kr/person

Kursusdage

 • 09-12-2022
  Fredag
  13:00 - 15:30
 • 16-12-2022
  Fredag
  13:00 - 15:30
 • 06-01-2023
  Fredag
  13:00 - 15:30
 • 13-01-2023
  Fredag
  13:00 - 15:30
 • 20-01-2023
  Fredag
  13:00 - 15:30
 • 27-01-2023
  Fredag
  13:00 - 15:30

Beskrivelse

Ruslands historie - krige og stormagtsdrømme?

6 foredrag v. Tommy P. Christensen

Rusland har i mere end hundrede år haft afgørende indflydelse på Europas historie. Det russiske zardømme afløstes på voldelig vis af den russiske revolution, bolsjevikkernes beslaglæggelse af al privat ejendom i landet, borgerkrigen mellem Røde og Hvide, Stalintiden, den store Fædrelandskrig og de mange kriser under Den kolde Krig frem til Sovjetunionens endelige sammenbrud i 1990-erne.
I denne foredragsrække ser vi nærmere på et udvalg af perioder i Ruslands historie siden 900-årene, og bliver klogere på udviklingen fra Rus-riget, det mongolske herredømme, tiden under Peter den Store og Katharina d. 2.s Rusland, franske, engelske og tyske aggressioner mod russervældet og senest oplevelsen af en NATO-omklamring. Der er selvfølgelig også foredrag om
Ruslands mange krige siden Berlinmurens fald og senest invasionen af Ukraine i 2022 - efter mange løgne om det modsatte.


Fredag d. 9. december 2022:
Stormogulen, Krimtatarerne og rusriget som et mongolsk lydrige
I den polske by Kraków kan man på Santa Maria kirken høre en stadstrompetér, der blæser på trompet en gang i timen til minde om den trompetér, der i 1241 blæste til advarsel mod de mongolske horders fremstød, men kort efter blev han ramt af en pil gennem halsen og var dræbt.
Denne polske legende henleder dels opmærksomheden på at mongolerne havde mange dygtige bueskytter, dels at mongolernes kæmperige medførte, at det gamle rus-rige med hovedsæde i Kijev gik totalt i opløsning, hvilket splittede de slaviske folk. Hovedparten af det russiske rige kom under mongolsk herredømme, hvorimod Hviderusland (: Belarus) og Ukraine kom under først litauisk og siden polsk styre. Sammen med kulturhistorikeren Tommy P. Christensen graver vi også i mange russiske historikeres fortolkning af begivenhederne, hvor mongolernes herredømme ses som en væsentlig del af forklaringen på Rusland derved fik en langvarig isolation i forhold til Vesteuropa.

Fredag d. 16. december 2022:
Den franske erobring af Moskva
I vesteuropæisk historie har man traditionelt været meget optaget af general Napoleon Bonaparte (1769-1821), der i 1804 kronede sig selv som fransk kejser. Napoleon skaffede sig europæiske forbundsfæller og på højden af sin magt kunne han næsten herske over hele Europa. Men Storbritannien og Rusland lod sig ikke overmande. Vi fokuserer på felttoget mod Rusland, der faktisk kulminerede med Napoleons tropper nåede frem til Moskva i 1812.
En begivenhed, der stadig huskes i Kreml, og er en del af fortællingen om Vesten som en bestandig trussel mod Det russiske Imperium. Sammen med kulturhistorikeren Tommy P. Christensen ser vi nærmere på dette aspekt af den russiske historie og diskuterer, hvilken betydning  det kan have?

Fredag d. 6. januar 2023:
Rusland og Den Baltiske Kampagne under Krimkrigen (1854-1855)
Den russiske annektering af Krim i 2014 havde også en klar historisk dimension, da Krimkrigen 160 år tidligere var en af de blodigste i europæisk historie. Krimkrigen (1853-1856) var resultatet, da kolonimagterne Storbritannien og Frankrig valgte at invadere Krim, da de frygtede Ruslands stigende indflydelse omkring Sortehavet - og i Mellemøsten.
Det er nok de færreste, der i dag er vidende om, at krigen også fik en udløber i Østersøen, den såkaldte Ålandskrig (1854-55), hvor den mest kendte begivenhed var bombningen - og den efterfølgende bortsprængning - af Bomarsunds fæstning på Åland. Sammen med kulturhistorikeren Tommy P. Christensen dykker vi ned i Krimkrigens nordlige udløber, Finlands særlige stilling, hører om de krigsførende parter og den finske kystbefolknings udsatte stilling. Endelig ser vi også på Sveriges udsatte stilling i hele balladen. 

Fredag d. 13. januar 2023:
Ruslands rolle i tysk politik fra den 1. Verdenskrig til Maj 1945
De færreste har hørt om den tyske kampvognsskole i Kazan og det hemmelige, militære samarbejde mellem Stalins Rusland og det unge, tyske demokrati, kendt som Weimarrepublikken. Kulturhistorikeren Tommy P. Christensen søger at fremdrage den røde tråd i den tysk-russiske historie fra udbruddet af den 1. Verdenskrig, over den russiske revolution, sovjetterne i Tyskland og Kommunistisk Internationale (Komintern) til Weimarrepublikken, det nationalsocialistiske diktatur og de sovjetiske panserstyrkers endelige indtagelse af Berlin i foråret 1945.

Fredag d. 20. januar 2023:
Opgav Sovjetunionen Østeuropa?
Da Mikhail Gorbatjov i 1985 blev leder af det sovjetiske kommunistparti erklærede han allerede kort efter, at han ikke ville blande sig i de østeuropæiske staters indre forhold. Det var en meget vidtgående erklæring der alene for Sovjetunionens vedkommende rejste spørgsmålet om fremtiden for Estland, Letland, Litauen, Hviderusland (Belarus), Ukraine, Moldova, Krim, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Turkmenistan,  Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisien og Tadsjikistan. I Vesten var vi mest optaget af de centraleuropæiske øststater (WAPA-landene), men for idéen om det russiske imperium var det ikke enten eller – men både og!
Den 2. maj 1989 begyndte ungarske grænsevagter, at fjerne de første fire kilometer pigtrådshegn ind mod Østrig, og dette arbejde fortsætter i de følgende måneder. Den 10. september åbnede landet sin grænse mos Vest, og snart strømmer tusindvis af østtyskere ”på ferie” ind i Ungarn, videre gennem Østrig og ind i Vesttyskland. Sovjetunionen under Gorbatjov blev indledningen til den voldsomme omvæltning, der banede vejen for Putin.

Fredag d. 27. januar 2023:
Et Rusland, der omklamres af NATO – en Putin der griber efter de nukleare våben?
Rusland er en unik stormagt, en atomar supermagt og samtidig verdens største nation med et areal på 17 098 250 kvadratkilometer, mere end 10 % af jordens landmasse; tæt på 400 gange Danmarks areal!
Landets forfatning blev i 1993 ændret, så Vladimir Putins præsidentperiode kan forlænges frem til 2036, og invasionen i Ukraine (”Lillerusland”) har gjort ubodelig skade for det slaviske folkefællesskab (”Russkij mir”), der tilsiger ubrydeligt broderskab mellem Storrusland, Hviderusland og Lillerusland. Et traditionelt fællesskab omkring patriotisme, offervilje og opbakning til landets hersker. På den baggrund er det i Putins optik et opgør mellem Vesten og Det russiske Imperie, der er i gang, når Vesten støtter det ukrainske folk i deres frihedskamp.
Fra sommeren 2022 har Putin stadigt oftere argumenteret for, at NATO er den egentlige aggressor, når USA og dets allierede omklamrer hans imperium fra grænsen mod Sverige og Finland i nord til Ukraine, Moldova og Tyrkiet i syd. Kan hans trusler om brugen af (taktiske?) atomvåben realiseres, og hvilke scenarier skal vi være forberedt på?


Bemærk

Der serveres kaffe og kage i pausen.
Der udleveres undervisningsmateriele, i form af kompendie, specielt udviklet til dette foredrag.

Se mere om Tommy her

Lignende kurser