Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 12-10-2022
    Onsdag
    18:30 - 21:00

Beskrivelse

Østrig  - landet der forsvandt
Det er stadig tabubelagt i Østrig, at beskæftige sig alt for indgående med tiden efter ”Anschluss” i 1938 – hvor Østrig blev indlemmet i Det stortyske Rige, 1939-42 benævnt Ostmark - og det østrigske folk deltog i den 2, verdenskrig på tysk side.
Østrigs demokratiske forfatning fra 1920 blev ophævet i 1934, men genindført i 1945. Ifølge forfatningen er Østrig en forbundsstat (som Tyskland) bestå-ende af ni delstater eller forbundslande (Länder) hver med eget parlament og egen regering. Den kolde krig og den indenrigspolitiske borgfred medførte at retsopgøret med krigsforbryderne fra den 2. Verdenskrig og udrensningen af ledende nazister blev stærkt begrænset. Men i maj 1955 valgte de tidligere allierede at indgå en statsaftale med Østrig, der indebar besættelsens ophæv-else, uafhængighed forbundet med krav om Østrigs fremtidige internationale neutralitet og forbud mod en forening med Tyskland. Herefter blev det nye Østrig optaget i FN (1955), Europarådet (1956) og EFTA (1960). Vi ser på Østrigs skæbne i det 20. årh., og vi runder lige Bündnis Zukunft Österreich, (BZÖ), dannet i 2005 af udbrydere fra Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), med bl.a. Jörg Haider.

Europas kriser og konflikter - før og nu
Ved seniorkonsulent, kulturhistoriker Tommy P. Christensen, Malmø

Russiske angreb på fredelige nabolande, energikrise, nye alliancer og ”frosne” grænsekonflikter. Europæiske historie er ikke blevet nemmere at holde styr på med de talrige kriser og konflikter under – og efter – Den kolde Krig.
I denne spændende række af foredrag tager vi fat i de enkelte europæiske nationers historie og situation før og efter milleniumskiftet. Ofte har der i de enkelte lande være forhold, der også påvirket udviklingen uden for landets egne grænser, og som noget nyt gennemgår vi EAEU's medlemslande – Putins modstykke til EU.
Alle onsdage indledes med en landepræsentation, hvor særpræg af historisk, religiøs og politisk art ridses op, og efter en pause med kaffe, the og kage, tager vi fat på de nyere kriser og konflikter i - og omkring - nationen. Der udleveres udførligt undervisningsmateriale med kildehenvisninger ved alle foredragene. Tilsammen giver det et godt overblik over de væsentligste problemer i nyere europæisk historie.

Der udleveres udførligt undervisningsmateriale, med kildeangivelser ved foredraget.

Der serveres kaffe/the og kage i pausen.

Lignende kurser