Lignende kurser

Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 28-09-2022
    Onsdag
    18:30 - 21:00

Beskrivelse

Frankrig – efter præsidentvalget i juli
Den yderste højrefløj er som så mange steder i Europa ved at blive en del af møblementet, skrev Kirsten Biering i magasinet ”Ræson” efter Emmanuel Macron havde genvundet præsident-posten, men det yderliggående Marine Le Pens Rassemblement National  er fortsat er populært hos mange fransk-mænd i EU's største land. Første halvår af 2022 havde Frankrig formand-skabet i EU, og det medvirkede utvivlsom til præsident Macron lagde sig i selen for at være på talefod med den russiske præsident Vladimir Putin. Vi kaster det lange blik på forholdet mellem de to nationer, den gamle koloni-herre og hvad der mere og mere ligner en ny imperiebygger med krige og ”begrænsede militære operationer” i sit nærområde.

Europas kriser og konflikter - før og nu
Ved seniorkonsulent, kulturhistoriker Tommy P. Christensen, Malmø

Russiske angreb på fredelige nabolande, energikrise, nye alliancer og ”frosne” grænsekonflikter. Europæiske historie er ikke blevet nemmere at holde styr på med de talrige kriser og konflikter under – og efter – Den kolde Krig.
I denne spændende række af foredrag tager vi fat i de enkelte europæiske nationers historie og situation før og efter milleniumskiftet. Ofte har der i de enkelte lande være forhold, der også påvirket udviklingen uden for landets egne grænser, og som noget nyt gennemgår vi EAEU's medlemslande – Putins modstykke til EU.
Alle onsdage indledes med en landepræsentation, hvor særpræg af historisk, religiøs og politisk art ridses op, og efter en pause med kaffe, the og kage, tager vi fat på de nyere kriser og konflikter i - og omkring - nationen. Der udleveres udførligt undervisningsmateriale med kildehenvisninger ved alle foredragene. Tilsammen giver det et godt overblik over de væsentligste problemer i nyere europæisk historie.

Der udleveres udførligt undervisningsmateriale, med kildeangivelser ved foredraget.

Der serveres kaffe/the og kage i pausen.

Lignende kurser