Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 600 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 525 kr/person

Kursusdage

 • 28-11-2022
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 05-12-2022
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 12-12-2022
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 19-12-2022
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 09-01-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00

Beskrivelse

Konger og dronninger i middelalderen
Fra mandag d. 9. september til mandag d. 24. oktober 2022
I middelalderen var Danmark i støbeskeen. Den sidste vikingekonge Knud den Store og den første middelalderkonge Svend Estridsen var foregangsmænd i arbejdet på at gøre Danmark til et kristent kongerige. (sådan som man forstod det dengang) Kongerne interesserede sig for politik og for lov og retfærdighed, og de lod sig inspirere af kirken. Konge og kirke samarbejdede, men kirken hørte også til kongemagtens hårdeste kritikere. Ved kongernes side stod dronningerne. De stod med magtens tøjler i den ene hånd og jomfru Maria i den anden hånd. Viden om de muligheder og dilemmaer, som fandtes i middelalderen taler til mennesker – også i dag.


Lignende kurser