Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 600 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 525 kr/person

Kursusdage

 • 24-10-2022
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 31-10-2022
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 07-11-2022
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 14-11-2022
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 21-11-2022
  Mandag
  13:00 - 15:00

Beskrivelse

Konger og dronninger i middelalderen
Fra mandag d. 24. oktober til mandag d. 21. november 2022
I middelalderen var Danmark i støbeskeen. Den sidste vikingekonge Knud den Store og den første middelalderkonge Svend Estridsen var foregangsmænd i arbejdet på at gøre Danmark til et kristent kongerige. (sådan som man forstod det dengang) Kongerne interesserede sig for politik og for lov og retfærdighed, og de lod sig inspirere af kirken. Konge og kirke samarbejdede, men kirken hørte også til kongemagtens hårdeste kritikere. Ved kongernes side stod dronningerne. De stod med magtens tøjler i den ene hånd og jomfru Maria i den anden hånd. Viden om de muligheder og dilemmaer, som fandtes i middelalderen taler til mennesker – også i dag.

Undervisningen forløber over 5 gange..
Der udleveres en undervisningsplan, og der arbejdes både med ting og sager og med kunst og tekster fra middelalderen

Undervisningen varetages af cand.mag. Bodil Heiede. Undervisningen bygger på mange års erfaring som gymnasielærer i historie og religion og på et stort antal foredrag, som er blevet holdt i mange forskellige sammenhænge. Bodil har holdt foredrag i sognegårde, i foreninger og på højskoler og på Folkeuniversitetet og har også tidligere undervist på AOF. Der er plads til mange emner på Bodil palet og ud over historie har Bodil også arbejdet med idehistoriske og etiske temaer i form af en række samtalecafeer


Lignende kurser