Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 680 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 595 kr/person

Kursusdage

 • 09-12-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 16-12-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 06-01-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 13-01-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 20-01-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 27-01-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00

Beskrivelse

Renæssance og reformation:
Firenze er i 1400-tallet epicenter for de nye strømninger, der bevæger sig væk fra kirkens faste greb. Mennesket sætter sig selv i centrum, og dermed kommer begreber som humanisme og individualisme i spil. Erasmus af Rotterdam er en ledende skikkelse inden for nordeuropæisk humanisme og er med til at forberede reformationen. Han og Luther er dog uenige om, hvorvidt menneskets vilje er fri i forhold til Gud, og det bliver som bekendt Luther, der bryder med den katolske kirke. På den naturvidenskabelige front står den engelske filosof Francis Bacon som fortaler for den naturvidenskabelige og tekniske revolution, som bl.a. Galilei og Newton er eksempler på.

Idehistoriske strømninger i Europa –fra antikken til det 20. århundrede.
Tilbage i 600-tallet f.Kr. dannede Grækenland grundlag for de demokratiske, kulturelle og filosofiske tanker, der kom til at præge Europas historie helt op til vor tid. Denne kursusrække kommer til at se nærmere på de religiøse, samfundsmæssige, filosofiske og videnskabelige strømninger i de forskellige perioder.  Ved begyndelsen af hvert kursusforløb vil de overordnede ideer blive gennemgået, og sammen vil vi læse og gennemgå nogle de markante filosoffer. Alle tekster udleveres ved kursets start.

Lignende kurser