Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 06-10-2021
    Onsdag
    18:30 - 21:00

Beskrivelse

Dysenteri og smittespredning
Der findes to typer, amøbedysenteri og bacillær dysenteri, som forårsages af stavformede, gramnegative bakterier af slægten Shigella. Bacillær dysenteri spredes via forurenet drik-kevand, mælk eller fødevarer. Patienters og raske smittebæreres afføring indeholder store mængder bakterier, som enten overføres direkte til en anden person eller viderebringes til fødevarer via f. eks. hænder eller fluer. Vi ser nærmere på dysenteriens historie og samspil-let med sammenstuvningen af mange mennesker i lejre og flygtningestrømme.

Bemærk

212-923

Lignende kurser