Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 760 kr/person
 • Nedsat betaling 665 kr/person

Kursusdage

 • 08-09-2021
  Onsdag
  18:30 - 21:00
 • 22-09-2021
  Onsdag
  18:30 - 21:00
 • 06-10-2021
  Onsdag
  18:30 - 21:00
 • 20-10-2021
  Onsdag
  18:30 - 21:00
 • 17-11-2021
  Onsdag
  18:30 - 21:00
 • 01-12-2021
  Onsdag
  18:30 - 21:00
 • 15-12-2021
  Onsdag
  18:30 - 21:00

Beskrivelse

7 foredrag af Tommy P. Christensen:

Mellem pest og kolera - en epidemihistorie

Onsdag d. 08.09.2021
Kolera og kloakker - København i 1850'erne
I sommeren 1853 udbrød der kolera i Nyboder i København. En 19-årig tømrerlærling fra Meriansgade der d. 11. juni 1853 arbejdede på en mudderpram på Nyholm, fik kolera-lignende sygdomstegn. Koleraen havde slået til i København, og ud af en befolkning på 110. 000 personer døde 4.737. Sygdommen var ventet, for den havde bredt sig som epidemier i Europas byer i de foregående årtier. Nationale tiltag var af svingende værdi, og i stigende grad blev man opmærksom på det uholdbare i en bymæssige udvikling, der ikke opprioriterede hygiejne, rent vand og tidssvarende kloakering. Vi ser nærmere på tiden og dens holdning til årsagerne og økonomien i forskellige forslag til koleraens bekæmpelse.

Onsdag d. 22.09.2021
Den spanske Syge og de allieredes krigsindsats
Den spanske Syge slog ca. 70 millioner mennesker ihjel, hvilket var flere end selve krigen gjorde, ligesom malaria gjorde under den amerikanske frihedskrig. Tilmed er det blevet hævdet, at Den spanske Syge var stærkt medvirkende til, at den 1. verdenskrig ophørte.
Vi ser nærmere på samspillet mellem epidemier, kriser og krig. Krigstid medfører ophobning af store befolkningsgrupper på meget lidt plads med ledsagende reducerede hygiejniske forhold samt ringe adgang til medicinsk hjælp, øget forekomst af underernæring og sult samt social opsplitning.

Onsdag d. 06.10.2021
Dysenteri og smittespredning
Der findes to typer, amøbedysenteri og bacillær dysenteri, som forårsages af stavformede, gramnegative bakterier af slægten Shigella. Bacillær dysenteri spredes via forurenet drik-kevand, mælk eller fødevarer. Patienters og raske smittebæreres afføring indeholder store mængder bakterier, som enten overføres direkte til en anden person eller viderebringes til fødevarer via f. eks. hænder eller fluer. Vi ser nærmere på dysenteriens historie og samspil-let med sammenstuvningen af mange mennesker i lejre og flygtningestrømme.

Onsdag d. 20.10.2021
Børn med benskinner - 1950'ernes store Polioepidemi
Børnelammelse var op gennem 1900-tallet en frygtet og jævnligt tilbagevendende epidemisk sygdom, der kostede mange hundrede danskeres liv eller førlighed. Dens kulmination faldt sammen med Koreakrigen og der var længe usikkerhed omkring polio-vaccineringens effektivitet. Vi ser nærmere på sygdommens oprindelse, kulmination og bekæmpelse. Hvad blev der gjort i Danmark fra private organisationer og fra det offentlige? Hvordan satte sygdommen og dens ofre sit præg på danskernes dagligdag? Er børnelammelse udryddet og kan den vende tilbage? Desværre er der på det seneste set en kraftig stigning i polio-tilfælde internationalt forårsaget af vild poliovirus i Pakistan, og desuden udbrud af vaccinerelateret polio i en række nye lande i både Afrika og Asien.

Onsdag d. 17.11.2021
Guds straf? - 1980'ernes HIV & AIDS
HIV er en virus, der kan overføres mellem mennesker. HIV-infektionen medfører AIDS en sygdomstilstand, der opstår, når immunsystemet er så svækket af en HIV-infektion, at du let kan få andre sygdomme. I starten af 1980'erne blev AIDS anerkendt som en sygdom i USA, og i 1983 blev HIV-virus påvist i Paris, men såvel virussen, som AIDS-sygdommen havde været på spil i mange lande i en årrække. Vi ser nærmere på sygdommens oprind-else, kulmination og bekæmpelse. Hvilken betydning fik det, at sygdommen først fik op-mærksomhed i bøsse-kredse, blandt stofmisbrugere og USA's farvede? En veletableret HIV-behandling betyder nu, at en HIV-infektion ikke er en infektiøs dødbringende syg-dom, men en kronisk sygdom, der ikke er smitsom.

Onsdag d. 01.12.2021
Corona - vor tids svøbe?
Vi studerer nyhedsstrømmen omkring COVID-19 og fokuserer på ordvalg, forsynings-sikkerhed og forklaringsmodeller. Atter er den amerikanske præsident Trump rekord-holder - når han anklagende insisterer på at kalde virussen "the Chinese virus", hvilket smitter af på mange amerikaneres opfattelse af den "viruskrig" han har erklæret. Hvad betyder det, når vi sætter ord som samfundssind, smittekæde, selvisolation, flokimmunitet, nødpasning og  social afstand på en multinational virusinfektion? Hvad kan vi lære af denne grænseoverskridende virusinfektion og den følger for nationalstaterne og EU.

Onsdag d. 15.12.2021
Bibelske plager  - og samfundssind
Skolemanden Jeppe Tang Andersen (1828-1904) skabte en huskeremse om de bibelske plager, der skulle hjælpe danske skolebørn i kristendomskundskab
Vand til blod og frøers mængde.
Myg dernæst Egypten trængte.
Utøj, kvægpest, bylders nød,
Hagl, græshopper, mørke, død.
Vi diskuterer, hvorledes epidemier - og pandemier - kan siges at falde ind under begrebet "Bibelske Plager" - og hvilken rolle religion, hygiejne eller sundhedssektoren kan spille før og nu.Vi diskuterer, hvorledes epidemier - og pandemier - kan siges at falde ind under begrebet "Bibelske Plager" - og hvilken rolle religion, hygiejne eller sundhedssektoren kan spille før og nu.


Bemærk

212-920

Lignende kurser