Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud

Kursusdage

Beskrivelse

Seks dage med foredrag, udflugter, oplevelser og hyggeligt samvær.
Se www.hvidovre.aof.dk eller kontakt kontoret for detaljer om tilmelding og betaling.
Deltagerantal: ca. 25
Turen gennemføres ved tilstrækkelig tilslutning pr. 1. april.

Prisen dækker:
-     Busrejser til/fra Skødshoved/Friheden Station
-     Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
-     Fuld forplejning under opholdet
-     Foredrag og udflugter i henhold til program

Tillæg for enkeltværelse: 1000 kr.
Det er muligt at tilmelde sig dobbeltværelse uden på forhånd at have en værelsesmakker.
Øl/vand/vin sælges mod kontant betaling til rimelige priser på stedet.

Tilmelding og betaling
Ved tilmelding betales et depositum på 1000 kr. Depositum tilbagebetales ikke ved senere afmelding uanset årsag.
Eventuel booking af enkeltværelse skal ske til direkte til AOF's kontor i forbindelse med tilmelding. Det er ikke muligt at se på web, om der endnu er ledige enkeltværelser.
Restbetaling skal ske senest 30. marts. Indbetalte beløb ud over 1000 kr. tilbagebetales ved afmelding senest 30. marts.

DETALJERET PROGRAM kan ses på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til kontoret fra 1. november.
Lignende kurser