Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 170 kr/person

Kursusdage

  • 06-10-2022
    Torsdag
    17:00 - 18:30

Beskrivelse

Gennem 1000 år har Roskilde Domkirke erhvervet kunst til at udsmykke kirken med.
Kunsten repræsenterer de forskellige tidsperioder i kunstens udvikling. Domkirken er det
eneste sted i Danmark, som afspejler kunsten hele vejen gennem kunsthistorien: romansk
stil, gotisk stil, renæssance, barok, klassicisme, historicisme og funktionalisme. Blandt
hovedattraktionerne kan nævnes: det gyldne alter, de kongelige sarkofager, prædikestolen,
kongepulpituret, Raphaelis orglet med barokfacaden….
Seneste nyt er udsmykningen af Sankt Andreas kapel til stille kapel, kunstneren Peter
Brandes løste opgaven, og så dronning Margrethe d. II gravkapel i Sankt Birgittes kapel med
en glassarkofag, designet af professor Bjørn Nørgaard.

Bemærk

Mødested: ved den daglige indgang til Domkirken, som man møder, når man kommer til kirken fra Stændertorvet. Husk praktisk fodtøj og påklædning.

Lignende kurser