Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 325 kr/person

Kursusdage

  • 19-11-2023
    Søndag
    11:00 - 12:45

Beskrivelse

På voldene rundt om København stod der oprindelig ca. 25 møller, der malede korn til byens bagere og husmødre. Da fæstningsvoldene blev nedlagt omkring byen ca. 1850 – 1870 forsvandt næsten alle disse møller. I dag er der kun 2 møller tilbage, nemlig møllen på Kastellet og Lille Mølle på Christianshavn. Lille Mølle var den første stubmølle, der blev bygget på voldene i 1669 og udskiftet til en hollandsk mølle i1783, samme år blev der opført et møllehus, til brug som bolig for mølleren. I 1890 stoppede driften afmøllen og denne blev nu anvendt som halmdepot. Der var stadig 3 kaserner på Christianshavn og soldaterne havde brug for mel til deres brødbagning. I 1973 over gik Lille Mølle som en gave fra Flach-Bundgaards Fond til Nationalmuseet og møllen kom under museets beskyttelse. I 1916 solgte Nationalmuseet imidlertid møllen tilbage til F-B fondet og efter restaurering er den nu lejlighedsvis åben for besøg inkl. rundvisning.

Bemærk

Arrangementet omfatter entré og rundvisning i Lille Mølle. I møder vores guide Pia Mengel ved indgangen til Møllen, Christianshavns Vold 52, 1424 Kbh. K kl. 10:55

Lignende kurser