Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldbetalende 200 kr/person
  • Efterlønsmodtager, Brøndby 180 kr/person
  • Ledige over 50 år, Brøndby 180 kr/person
  • Pensionist, Brøndby 180 kr/person

Kursusdage

  • 27-11-2021
    Lørdag
    13:00 - 15:00

Beskrivelse

Den kolde krig varede fra 1947 til 1991. Det er et fælles navn for de mange store såvel som små konflikter med de to militæralliancer NATO og Warszawapagten. Den bliver kaldt kold krig fordi  det ikke kom til direkte militære kampe mellem de to alliancer. Danmark som medlem af NATO og nabo til flere af lande i Warszawapagten i første række i tilfælde af en militær konflikt i Østersøområdet. Over hele landet blev der bygget militære anlæg som både rettede sig mod forsvar og aflytning – Ejbybunkeren var en del af disse anlæg.
Ejbybunkeren blev bygget som operationscentral for Københavns luftforsvar på Vestvolden. Den er delvis gravet ind i den gamle Vestvolden .Fra det store operationsrum i midten af Ejbybunkeren var der forbindelse til flyvevåbnets radarstationer, der overvågede luftrummet, og til kanon- og siden raketbatterierne i Københavns Luftforsvar.
Ejbybunkeren blev nedlagt som operationscentral for Københavns Luftforsvar i 1971 og blev nu kommunikationscenter og som forberedt krigshovedkvarter for Militærregion VI, dvs. de militære myndigheder, der skulle lede forsvaret af København og Nordsjælland, hvis ballonen gik op. Først nedlagt i 2004.
Turen går igennem bunkerens mange gange og spændende rum. Du får undervejs fortalt den næsten uhyggelige historie om hvor tæt på det var flere gange, at den kolde krig kunne været blevet varm. Der er både digitale og interaktive installationer som kan bringe dig tættere på historie.
Turen ledes af historiker Tommy P. Christensen

Prisen er inkl. entré og rundvisning

Lignende kurser