Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 170 kr/person
  • Arbejdsledig, Tårnby 94 kr/person
  • Efterløn, Tårnby 94 kr/person
  • Pensionist, Tårnby 94 kr/person

Kursusdage

  • 06-10-2022
    Torsdag
    17:00 - 18:30

Beskrivelse

Med Frank Ramskov
Gennem 1000 år har Roskilde Domkirke erhvervet kunst til at udsmykke kirken med. Kunsten repræsenterer de forskellige tidsperioder i kunstens udvikling. Domkirken er det
eneste sted i Danmark, som afspejler kunsten hele vejen gennem kunsthistorien: romansk stil, gotisk stil, renæssance, barok, klassicisme, historicisme og funktionalisme.

Blandt hovedattraktionerne kan nævnes: det gyldne alter, de kongelige sarkofager, prædikestolen, kongepulpituret, Raphaelis orglet med barokfacaden.
Seneste nyt er udsmykningen af Sankt Andreas kapel til stille kapel som kunstneren Peter Brandes udførte. Seneste nyt er også dronning Margrethe d. II´s glassarkofag som er designet af professor Bjørn Nørgaard.

NB! Har du søgt om nedsat betaling, skal du underskrive en Tro og Love erklæring.

Lignende kurser