Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person
  • Efterlønsmodtager, Roskilde 110 kr/person
  • Ledig, Roskilde 110 kr/person
  • Pensionist, Roskilde 105 kr/person

Kursusdage

  • 09-06-2023
    Fredag
    17:00 - 19:00

Beskrivelse

Musicon, den nye kreative bydel i Roskilde, har i 2021-22 vundet 6 priser.
Bydelen er meget levende og anderledes designet. Her trives musik, kunst, foreningsliv, butikker, restauranter samt erhverv, side ved side.
Her har alle interesserede haft mulighed for at være med til at skabe liv i de gamle betonhaller, på pladser og på veje.
Bygherren, Roskilde kommune, har inviteret til ideer og mulighed for kreative nyskabelser og “leg”.
Musicon er placeret i et tidligere industriområde mellem jernbanestationen og Dyrskuepladsen. I dag er der mere end 70 aktørere involveret. Området har trukket mange frivillige kræfter til.
På omvisningen runder vi:
Danmarks eneste Rockmuseum, KunstSmedien, Orangemakers et værksted åbent 24/7, cykelbiblioteket, containergaden, container familieboliger, container kollegier. En del af de tidligere betonhaller er bevaret og anvendes bl.a. til: Roskilde Festival Højskole, skaterhal, udstillingshal, kortfilmsbiograf.
Alt regnvand ledes i begyndelsen i små vandrender, og det ender i en stor betonrende, som bruges til skaterbane. Den har vundet betonprisen.
Kom og vær med til at tage bydelens puls.Lignende kurser