Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 205 kr/person
  • Pensionist / Efterl. 144 kr/person

Kursusdage

  • 24-11-2021
    Onsdag
    16:00 - 17:30

Beskrivelse

På Esplanaden ligger Instituttet for Den Kgl. Konserveringsskole.. Skolen uddanner unge mennesker til at udføre forskning, der bidrager til bevarelse af kultur- og naturarv. Gennem forskning og samarbejde med konserveringsuddannelser og konserveringsinstitutioner styrk4es og synliggøres faget nationalt og internationalt. Der arbejdes målrettet på at være en dynamisk medspiller ved bevaring af den globale kulturarv. Konservering er som kirugi- Teoretisk viden kombineret med konkret håndværk

Bemærk

Arrangementet omfatter en rundvisning og foredrag om Instituttet for Den Kgl. Konserveringsskole ved intern guide. Vi mødes ved indgangen til besøgstedet, Esplanaden 34, 1263 Kbh. K.

Lignende kurser